Meldpunt openbare ruimte

U kunt digitaal een melding doen over openbare ruimte doorgeven. Dit kan gaan over wegen, verkeer, groen, speelpleinen, riolering, graffiti en gebouwen. De gemeente gaat zo snel mogelijk met uw melding aan de slag.

Melding doen

Heeft het spoed? Zoals rioolverstoppingen, omgevallen bomen of een gat in de weg. Dan kunt u ook bellen naar (030) 639 21 01. Dit nummer is ’s avonds en in het weekend bereikbaar.

Storing aan de openbare verlichting? Neem contact op met City tec

Telefoonnummer (088) 100 27 31

Storing verlichting doorgeven