Storing straatverlichting

Geef een storing aan een lantaarnpaal of andere openbare verlichting door aan Citytec. Citytec beheert de openbare verlichting voor de gemeente.

Direct een storing of probleem doorgeven

U kunt ook bellen: 088-100 27 31

Noteer vooraf als dat mogelijk is het mastnummer of de exacte plaats. Dat helpt de beheerder de storing snel op te lossen. Citytec lost alleen storingen die de veiligheid of openbare orde in gevaar brengen direct op. Andere storingen lost Citytec op volgens een vaste planning.

Hangt de verlichting in een brandgang en heeft het geen nummer van 6 cijfers? Dan is de verlichting van de woningstichting.