Coördinator Samenleving (cluster Werk, inkomen, inburgering en leerplicht)

Ben jij de coachende leidinggevende die zorgt dat onze dienstverlening in het sociaal domein mensgericht en integraal is?

Coördinator Samenleving (cluster Werk, inkomen, inburgering en leerplicht)

 • 32 uur per week, schaal 12
 • Vacaturenummer: 2023-033-AO
 • Solliciteren tot en met zondag 4 juni 2023
Soliciteer direct

Binnen het team Samenleving van de gemeente Houten ga jij als coördinator aan de slag met de volgende opdracht voor het cluster werk, inkomen, inburgering en leerplicht:

 • De best mogelijke ondersteuning geven aan mensen met een minimum-inkomen en inburgeraars op het gebied van inkomen, werk en maatschappelijke deelname;
 • De aanpak van laaggeletterdheid en (voorkomen van) schulden vormgeven;
 • Het creëren van een mensgerichte integrale aanpak samen met andere partners in de gemeente Houten gericht op een betere dienstverlening aan mensen met problemen op meerdere levensgebieden;
 • Zorgen dat zoveel mogelijk Houtense kinderen het onderwijs met een diploma verlaten.

Je coördineert de werkzaamheden van de medewerkers in het cluster en bent voor bestuur, directie en management aanspreekbaar op de planning en de voortgang van hun werkzaamheden.

Je geeft leiding aan een gevarieerd cluster van vier beleidsmedewerkers die actief zijn op het gebied van werk, inkomen, schulddienstverlening en inburgering, zes werkcoaches en een projectondersteuner Houtense Werktafel, twee consulenten inburgering en drie leerplichtambtenaren.

De werkcoaches van de Houtense Werktafel zijn in dienst bij onze regionale uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom maar bieden lokaal (vanuit het team Samenleving) hun dienstverlening aan.

Door jouw coachende en motiverende wijze van sturing daag je medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen. Je verbindt (externe) partners, mensen en onderwerpen en je bent snel in staat op hoofdlijnen de inhoud te doorgronden en daar actie op te nemen. Hierbij stel je prioriteiten en ga je oplossingsgericht te werk. En houd je rekening met politiek-bestuurlijke wensen.

Hieronder een opsomming van werkzaamheden:

 • Als leidinggevende van de beleidsmedewerkers ben je verantwoordelijk voor de aansturing,  en de finale check op college en raadsvoorstellen en vervul je de rol van sparring-partner en soms opdrachtgever voor projecten;
 • Als leidinggevende van de werkcoaches, de consulenten inburgering en de leerplichtambtenaren verdeel je het werk, creëer je de condities om prettig te kunnen werken, stimuleer je het (team- en individueel) leren en coach je hen in hun rol;
 • Als aanjager van de Houtense Werktafel ontwikkel en faciliteer je concrete projecten die een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Houtense Werktafel; zoveel mogelijk mensen bemiddelen naar betaald of onbetaald werk. En onderhoudt je contact met de regionale uitvoeringsorganisatie voor Werk en Inkomen Lekstroom (WIL);
 • Je hebt de komende jaren een spil-functie binnen het traject van integraal werken op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. De opdracht is om de sociale infrastructuur in Houten zo vorm te geven, dat mensen die dat nodig  hebben, zo snel mogelijk de juiste ondersteuning krijgen. Ook voor multiprobleem-huishoudens. Op deze groep is het project Op Koers gericht. Jij bent verantwoordelijk voor dit project waarbij professionals uit verschillende disciplines met de inwoner aan tafel problemen ontrafelen en passende ondersteuning bieden;
 • Je levert voor jouw cluster bijdragen aan de gemeentelijke P&C cyclus en het teamplan Samenleving. In dit plan worden jaarlijks concrete afspraken gemaakt over de te behalen resultaten voor je eigen cluster, het team Samenleving en de organisatie als geheel. Daarnaast stem je met de teammanager Samenleving regelmatig af over personele zaken en de bedrijfsvoering binnen jouw cluster.

We zoeken een coachend leider die ruimte geeft waar mogelijk en stuurt waar nodig. Die niet alleen tussen beleid en uitvoering kan schakelen, maar deze ook met elkaar kan verbinden.
Je bent een verandermanager die stappen maakt naar een nog meer mensgerichte, integrale manier van werken in het sociaal domein van Houten. En daar anderen goed in meeneemt.

Je kunt op basis van tenminste vijf jaar ervaring in relevante functie(s) met praktische voorbeelden aantonen dat je voldoet aan het onderstaande profiel:

 • Je hebt een HBO+/academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt leidinggevende ervaring, bij voorkeur binnen een ambtelijke organisatie.
 • Je hebt affiniteit met het sociaal domein, bij voorkeur op de aandachtsgebieden werk, inkomen, inburgering en leerplicht;
 • Jij hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en kunt de politiek-bestuurlijke context en beleidsuitgangspunten vertalen naar inspirerende opdrachten op uitvoerend en beleidsniveau. Waardoor medewerkers gemotiveerd zijn om de ondersteuning in Houten voor mensen die dat nodig hebben naar een hoger niveau te tillen;
 • Openheid en transparantie horen bij jou. Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt;
 • Je bent een verbindende persoonlijkheid. Externe partners zien jou als iemand met wie ze prettig (samen)werken en goed zaken kunnen doen, zakelijk als het moet en met een lach als het kan. Medewerkers en de teammanager Samenleving kloppen graag bij je aan om te sparren en je bent een stevige gesprekspartner voor de wethouder.

Wij stellen ons graag aan je voor. Gemeente Houten ligt centraal in Nederland, in de regio Utrecht. We zijn gericht op ontwikkeling. Van een dorp met 7000 inwoners groeiden we uit tot een middelgrote gemeente met 50.000 inwoners. Iedere dag dragen onze 400 collega’s eraan bij dat inwoners Houten een prettige plek vinden om te wonen.

Je krijgt bij ons eigen verantwoordelijkheden en ruimte om zelf invulling te geven aan je werkzaamheden. Als collega’s staan we voor elkaar klaar. We lopen gemakkelijk bij elkaar binnen, onze deuren staan letterlijk en figuurlijk voor elkaar open.

Je maakt binnen de gemeente Houten onderdeel uit van het team Samenleving. In dit team werken circa dertig medewerkers binnen een informele, collegiale werksfeer. Het werk is dynamisch en omvat de beleidsvelden jeugd, onderwijs, werk en inkomen, inburgering, welzijn, zorg, gezondheid, cultuur en sport. Ons motto is ‘iedereen telt mee’. Dat geldt zowel voor het werkveld waar we ons in bewegen als voor onze eigen organisatie.

We zijn blij dat je interesse hebt om bij de gemeente Houten te werken. We belonen jouw inzet graag met:

 • Een salaris dat afhankelijk is van je opleiding en ervaring. Als je voldoet aan de gestelde functie-eisen kunnen wij je inschalen in functieschaal 12. Het bruto maandsalaris is in deze schaal € 4.781,- en maximaal € 6.470,- bij een fulltime dienstverband (36 uur per week).
 • Bij wederzijdse tevredenheid kom je na een jaar in aanmerking voor een vast dienstverband (op basis van een beoordelingsgesprek).
 • Vakantiegeld en een eindejaarsuitkering in de vorm van een Individueel keuzebudget (IKB). Je kunt dit IKB vrij inzetten, bijvoorbeeld door het uit te laten betalen of voor extra verlof.
 • De mogelijkheid om tijds- en plaats-onafhankelijk te werken
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en een pensioenregeling.
 • Opleiding- en ontwikkelmogelijkheden, bijvoorbeeld via ons interne opleidingscentrum: de Houten Academie.
 • Mogelijkheid om te sporten met korting via Bedrijfsfitness Nederland.