Senior Communicatie adviseur met ruime kennis van participatie

Wil je werken in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is?

Senior Communicatie adviseur met ruime kennis van participatie

 • 28-36 uur per week
 • Vacaturenummer: 2023-027-AO
 • Reactietermijn: op het moment dat een geschikte kandidaat solliciteert gaan we daarmee graag in gesprek
Soliciteer direct

Je adviseert over de strategische en tactische communicatie- en participatieaanpak bij complexe projecten en activiteiten in de ruimtelijke omgeving. Je vervult als kritische adviespartner een klankbordfunctie voor projectleiders, beleidsmedewerkers, teammanagers,  directie en bestuur. Hiertoe geef je gevraagd èn ongevraagd  advies over complexe en politiek gevoelige communicatievraagstukken. Ook coördineer je de uitvoering van je adviezen en zorg je dat je adviezen en de beloofde resultaten worden waargemaakt. Dat hoef je uiteraard niet alleen te doen.

Je werkt samen met de collega’s van de vakgroep communicatie. Jullie staan dagelijks aan de lat voor de professionaliteit en kwaliteit van de communicatie en participatie van de gemeente Houten. Je draagt actief bij aan het intensiveren en verder professionaliseren van methodieken op het gebied van participatie, communicatie en gedragsverandering. Dat is iets waar we voortdurend aan werken en omdat we daarin steeds willen vernieuwen en beter willen worden. Hetzelfde geldt voor het overdragen van onze kennis en vaardigheden aan onze medewerkers, management en bestuur; dat is een belangrijk speerpunt voor ons als professionals. Ons uiteindelijke doel: eraan bijdragen dat onze inwoners goed geïnformeerd zijn en zich betrokken voelen bij wat er in hun leefomgeving speelt.

Je beschikt over een relevante opleidingsachtergrond op minimaal HBO-niveau en ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt een HBO of WO opleiding op het gebied van communicatie afgerond en ruimte werkervaring als communicatie- participatieadviseur in het ruimtelijk domein. Complexe communicatie- en participatieprojecten met meerdere belangen en politiek gevoelige onderwerpen zijn voor jou gesneden koek. Je bent op de hoogte van en hebt ervaring met de meest actuele inzichten op gebied van (strategische) participatie- en communicatietrajecten, zowel offline als online. Je maakt gemakkelijk contact en weet met je advies te overtuigen. Kennis van en ervaring met crisiscommunicatie is een pré. Mocht je die kennis en ervaring nog niet hebben, dan vind je leuk om die te gaan opdoen.

De volgende specifieke competenties zijn voor een goede vervulling van deze functie op jou van toepassing:

 • Anticiperen:
  over de huidige taken heen kijken, veranderingen in de bestaande situatie voorzien en daarop doeltreffend inspelen;
 • Creativiteit en innovatief:
  vernieuwend, in staat zijn buiten gebaande paden te denken. Onderkennen van kansen en deze weten om te zetten in concrete mogelijkheden voor de gemeente Houten;
 • Initiatief:
  zaken oppakken en realiseren. Tijdig signaleren van knelpunten en deze oplossen. Liever zelf beginnen dan passief afwachten;
 • Omgevingsbewustzijn:
  inspelen op ontwikkelingen en belangen binnen de politieke, maatschappelijke en ambtelijke omgeving. Waarnemen van, aanpassen aan en handelen naar signalen, wensen en verwachtingen van mensen;
 • Plannen en organiseren:
  op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de gestelde doelen te bereiken. Zaken conform planning in beweging zetten.

Wij stellen ons graag aan je voor. Gemeente Houten ligt centraal in Nederland, in de regio Utrecht. We zijn gericht op ontwikkeling. Van een dorp met 7000 inwoners groeiden we uit tot een middelgrote gemeente met 50.000 inwoners. Iedere dag dragen onze 400 collega’s eraan bij dat inwoners Houten een prettige plek vinden om te wonen.

Je krijgt bij ons eigen verantwoordelijkheden en ruimte om zelf invulling te geven aan je werkzaamheden. Als collega’s staan we voor elkaar klaar. We lopen gemakkelijk bij elkaar binnen, onze deuren staan letterlijk en figuurlijk voor elkaar open.

Je bent vast nieuwsgierig wie jouw nieuwe collega’s worden in deze functie. Binnen de vakgroep communicatie heeft elke adviseur heeft zijn eigen aandachtsgebied. We werken nauw met elkaar samen en vervangen elkaar waar nodig. We hebben regelmatig overleg met elkaar en intensief contact met het bestuur, de directie en medewerkers vanuit de organisatie. We zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling en innovatie van ons vakgebied. Zo zijn we in 2022 gestart met een Newsroom samen met team dienstverlening. De sfeer kun je omschrijven als enthousiast, deskundig en lol in je werk en met elkaar hebben. Onze flexibiliteit en  bereidheid om elkaar te helpen is groot. We denken graag met elkaar mee en staan voor elkaar klaar als dat nodig is. Er is ruimte voor gezelligheid en ongein binnen en buiten het werk. Spreekt dit je aan? Dan pas je bij ons!
Uitspraak medewerker: “Je krijgt de vrijheid en het vertrouwen om zaken op te pakken en verder te brengen, ook als het niet perse tot je takenpakket behoort.”

Kernwaarden van ons team zijn: samen, vertrouwen en verantwoordelijkheid

We belonen jouw inzet graag met:

 • Een salaris dat afhankelijk is van je opleiding en ervaring. De functie is gewaardeerd in functieschaal 11. Als je voldoet aan de gestelde functie-eisen kunnen wij je inschalen in de functieschaal. Het bruto maandsalaris is in deze schaal minimaal € 4.020,- en maximaal € 5.725,- (salaristabel januari 2023) bij een fulltime dienstverband (36 uur per week). Als je nog niet aan de gestelde functie-eisen voldoet, vindt inschaling plaats in de aanloopschaal 10. Het bruto maandsalaris is in deze schaal minimaal € 3.396,- en maximaal € 5.009,- (salaristabel januari 2023) bij een fulltime dienstverband (36 uur per week).
 • Bij wederzijdse tevredenheid kom je na een jaar in aanmerking voor een vast dienstverband (op basis van een beoordelingsgesprek).
 • Vakantiegeld en een eindejaarsuitkering in de vorm van een Individueel keuzebudget (IKB). Je kunt dit IKB vrij inzetten, bijvoorbeeld door het uit te laten betalen of voor extra verlof.
 • De mogelijkheid om tijds- en plaats-onafhankelijk te werken
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en een pensioenregeling.
 • Opleiding- en ontwikkelmogelijkheden, bijvoorbeeld via ons interne opleidingscentrum: de Houten Academie.
 • Mogelijkheid om te sporten met korting via Bedrijfsfitness Nederland.