Teammanager Vastgoed en Interne Dienstverlening

Ben je goed in het coachen en ondersteunen van professionals die gezamenlijk bouwen aan een toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed en een optimale interne diensteverlening? Dan is de gemeente Houten op zoek naar jou!  

Teammanager Vastgoed en Interne Dienstverlening (VID)

 • Voor 32-36 uur per week
 • Salaris maximaal € 7.325,- bruto per maand (schaal 13) bij een werkweek van 36 uur
 • Reageren kan t/m maandag 10 juni 2024 o.v.v. vacaturenummer: 2024-036-VID
Solliciteer direct

Werken bij Houten

Als gemeente Houten zijn wij hard op weg om de Vinex bouwopgave af te ronden. En nog steeds is Houten erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. Vooral onder ouderen, jongeren en gezinnen met een laag of middeninkomen is de woningbehoefte groot. Daarom gaan we de komende twintig jaar nieuwe woningen bouwen met veel oog voor zorg, mobiliteit, natuur, landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid.

Tijdens de grote ruimtelijke uitbreidingen die Houten kent, zijn ook de voorzieningen meegegroeid. Verduurzaming en nieuwe groeiopgaven stellen steeds weer nieuwe eisen aan het maatschappelijk vastgoed, dat we daarom blijven door ontwikkelen.

Wat ga je doen

 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de taken, de doorontwikkeling en innovatie van het team. Je hebt vanuit deze verantwoordelijkheid voldoende affiniteit met de inhoudelijke taken, zodat vorm en sturing kan worden gegeven aan het ontwikkelproces.
 • Je hebt kennis van en speelt een cruciale rol bij het borgen en door ontwikkelen van assetmanagement binnen de organisatie.
 • Je stelt met actieve inbreng van de teamleden het concept teamjaarplan op. Dit plan sluit aan op de organisatiedoelstellingen en de overige teamplannen en kent een goede balans en capaciteitsverdeling tussen going concern (team) en programma’s (team overstijgend).
 • Je bevordert de kwaliteit van het team voor de uitoefening van taken en bijdragen aan programma’s en projecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het team binnen de vastgestelde kaders. Je voert periodiek een intervisie-/voortgangsgesprek met de directeur en overlegt tussentijds met de directeur bij afwijkingen op het mandaat.
 • Je stuurt en coacht medewerkers op integraal werken en procesgericht werken. Bevordert daarin eigenaarschap en zelforganiserend vermogen. Faciliteert, stuurt en verbindt teamleden in bepaalde rollen, posities en het proces. Daarbij zie je toe op een plezierige en professionele werksfeer
 • Je zoekt actief vanuit inhoudelijke raakvlakken de (incidentele of structurele) samenwerking met andere teams en bewerkstelligt en bevordert de horizontale samenwerking tussen de teamleden onderling en met andere teams.
 • Je voert de regie op het afstemmingsproces met de portefeuillehouder(s) ten aanzien van het domein van het team, waarbij de inhoudelijke uitwerking en advisering wordt geleverd door medewerkers in het team en jij als teammanager op de hoogte wordt gesteld.
 • Je ziet toe op het tot stand komen van tijdige en kwalitatief goede (advisering op) college- en raadsvoorstellen en coacht en stuurt de medewerkers in dit proces.
 • Je kunt (op aanverwante teams) teammanager(s) horizontaal vervangen bij ziekte en verlof.
 • Je neemt deel aan teammanagers overleggen. Daarnaast is er een informeel overleg waarin teammanagers onderling ruimte hebben voor collegiale intervisie en reflectie.

  Er is geen werkdag hetzelfde in deze dynamische functie. Wel check je iedere dag even je mailbox en neem je met je managementassistent je agenda door en de teambezetting. Je hebt al direct een eerste overleg met een medewerker die met je wil sparren over de voortgang in zijn werkzaamheden en de zorg voor het halen van de werkplanning. De aanwezige werkdruk vraagt om samen prioriteiten te bepalen en zo nodig af te stemmen met andere collega’s of klanten. Daarna spreek je de controller van het team Financiën & Inkoop in het kader van de periodieke managementrapportage als onderdeel van de planning en control cyclus. Het tweewekelijks teammanagersoverleg (TMO) dat voor de volgende dag gepland staat vraagt van jou tussendoor ook enige voorbereidingstijd. Aan het einde van de ochtend heb je nog een kort overleg met de teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling. In dit overleg ga je aan de slag met het inhoudelijk en organisatorisch uitwerken van het onderdeel grondzaken dat nu nog gepositioneerd is binnen Ruimtelijke Ontwikkeling.

  Na je lunch met enkele collega’s voer je ’s middags eerst een gesprek met je personeelsadviseur om de individuele personele zaken door te nemen (w.o. de naderende afstemming met de Arboarts in het kader van verzuimbegeleiding), maar ook om voorbereidingen te treffen voor het openstellen van een vacature. Tussendoor vind je nog tijd om enkele medewerkers te spreken. Je sluit deze dag af met je periodieke overleg met de directeur Bedrijfsvoering. Je bespreekt daarin de voortgang in het realiseren van de doelstellingen die je in het jaarplan van je team hebt opgenomen. Er is ruimte om met elkaar te sparren over de dagelijkse gang van zaken binnen je team (het delen van successen en tegenslagen), en ook om ondersteuning en adviezen te ontvangen voor de managementvraagstukken die spelen.

Wie je bent

Je beschikt over:

 • Minimaal een hbo werk en denkniveau. Je beschikt over kennis van (maatschappelijk) vastgoedmanagement en hebt affiniteit met grondzaken en facilitaire dienstverlening;
 • Ruime leidinggevende ervaring.

Het is belangrijk dat je voldoet aan de juiste competenties. Zo ben je verbindend, communicatief en innovatief. Heb je een goed overzicht van je omgeving en kan je goed plannen en organiseren. 

Verder heb je een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en ben je je bewust van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Je speelt hierop in en kunt deze vertalen naar de wijze waarop je de medewerkers binnen je team coacht en ondersteunt. Je bent flexibel en betrokken. Daarnaast kan je goed samenwerken, neemt initiatief en weet van aanpakken. Je bent stressbestendig en kunt snel schakelen tussen zaken. Ook beschik je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

In welk team kom je terecht

Als nieuwe teammanager maak je deel uit van een groep van 11 teammanagers die rechtstreeks worden aangestuurd door onze directie.

Je geeft leiding aan het team Vastgoed en Interne Dienstverlening (VID) dat bestaat uit 18 betrokken vaste medewerkers. Binnen het cluster Vastgoed zijn de taken gericht op vastgoedbeheer, maar ook op o.a. exploitatie binnensport- en welzijnsaccommodaties, exploitatie en beheer begraafplaatsen, verhuur en beheer sportvelden, energie coördinatie en verduurzaming van de vastgoedvoorraad, beheer erfpachtovereenkomsten en projectmanagement.

Het cluster Facilitaire Zaken is o.a. belast met aanbestedingen en contractbeheer, de uitvoering van bodetaken, het beheer en klein onderhoud van het gemeentehuis, de uitgifte van vervoermiddelen, kantoorartikelen en reprotaken.

De aansturing van BHV en het interventieteam valt ook onder verantwoordelijkheid van de teammanager.

Als collega’s staan we voor elkaar klaar. We lopen gemakkelijk bij elkaar binnen; onze deuren staan letterlijk en figuurlijk voor elkaar open. De platte structuur van de organisatie, met samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Dit bieden we je

 • Een jaarcontract met een bruto maandsalaris van minimaal € 5.561,- en maximaal € 7.325,- (indicatie schaal 13) bij een fulltime dienstverband (36 uur per week).
 • Bij wederzijdse tevredenheid kom je na een jaar in aanmerking voor een vast dienstverband, op basis van een beoordeling;
 • Een Individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Dit kun je bijvoorbeeld laten uitbetalen of extra vakantiedagen van kopen.
 • Een werkplek centraal in Nederland, direct naast het station, 8 minuten met de trein vanaf Utrecht Centraal.
 • We hanteren een systeem van flexibele werktijden, met daarbij de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.
 • Laptop en smartphone.
 • Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, o.a. via de Houten Academie.
 • En verder: reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, een fietsplan en een pensioenregeling.