Teammanager Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer

Ben je goed in het coachen en ondersteunen van professionals die in het publiek domein dagelijks verantwoordelijk zijn voor onze openbare ruimte? Dan is de gemeente Houten op zoek naar jou!  
 

Teammanager Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer   

 • Voor 36 uur per week
 • Salaris maximaal € 7.325,- bruto per maand (schaal 13) bij een werkweek van 36 uur
 • Reactietermijn: doorlopend 
Solliciteer direct

Wat ga je doen

Als gemeente Houten zijn wij hard op weg om de Vinex bouwopgave af te ronden. En nog steeds is Houten erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. Vooral onder ouderen, jongeren en gezinnen met een laag of middeninkomen is de woningbehoefte groot. Daarom gaan we de komende twintig jaar nieuwe woningen bouwen met veel oog voor zorg, mobiliteit, natuur, landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid. Met deze ambitie wordt het belang om zowel bij de planontwikkeling als in de bestaande infrastructuur stevig in te zetten op de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte, alleen maar groter.

 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de taken, de doorontwikkeling en innovatie van het team. Je hebt vanuit deze verantwoordelijkheid voldoende affiniteit met de inhoudelijke taken, zodat vorm en sturing kan worden gegeven aan het ontwikkelproces.
 • Je hebt kennis van en speelt een cruciale rol bij het borgen en door ontwikkelen van assetmanagement binnen de organisatie.
 • Je stelt met actieve inbreng van de teamleden het concept teamjaarplan op. Dit plan sluit aan op de organisatiedoelstellingen en de overige teamplannen en kent een goede balans en capaciteitsverdeling tussen going concern (team) en programma’s (team overstijgend).
 • Je bevordert de kwaliteit van het team voor de uitoefening van taken en bijdragen aan programma’s en projecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het team binnen de vastgestelde kaders. Je voert periodiek een intervisie-/voortgangsgesprek met de directeur en overlegt tussentijds met de directeur bij afwijkingen op het mandaat.
 • Je stuurt en coacht medewerkers op integraal werken en procesgericht werken. Bevordert daarin eigenaarschap en zelforganiserend vermogen. Faciliteert, stuurt en verbindt teamleden in bepaalde rollen, posities en het proces. Daarbij zie je toe op een plezierige en professionele werksfeer
 • Je zoekt actief vanuit inhoudelijke raakvlakken de (incidentele of structurele) samenwerking met andere teams en bewerkstelligt en bevordert de horizontale samenwerking tussen de teamleden onderling en met andere teams.
 • Je voert de regie op het afstemmingsproces met de portefeuillehouder(s) ten aanzien van het domein van het team, waarbij de inhoudelijke uitwerking en advisering wordt geleverd door medewerkers in het team en jij als teammanager op de hoogte wordt gesteld.
 • Je ziet toe op het tot stand komen van tijdige en kwalitatief goede (advisering op) college- en raadsvoorstellen en coacht en stuurt de medewerkers in dit proces.
 • Je kunt (op aanverwante teams) teammanager(s) horizontaal vervangen bij ziekte en verlof.
 • Je neemt deel aan teammanagers overleggen. Daarnaast is er een informeel overleg waarin teammanagers onderling ruimte hebben voor collegiale intervisie en reflectie.

Wie je bent

Je beschikt over:

 • Minimaal een hbo werk en denkniveau
 • Ruime leidinggevende ervaring

Het is belangrijk dat je voldoet aan de juiste competenties. Zo ben je verbindend, communicatief en innovatief. Heb je een goed overzicht van je omgeving en kan je goed plannen en organiseren. 

Verder heb je een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en ben je je bewust van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Je speelt hierop in en kunt deze vertalen naar de wijze waarop je de medewerkers binnen je team coacht en ondersteunt. Je bent flexibel en betrokken. Daarnaast kan je goed samenwerken, neemt initiatief en weet van aanpakken. Je bent stressbestendig en kunt snel schakelen tussen zaken. Ook beschik je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

In welk team kom je terecht

Als nieuwe teammanager maak je deel uit van een groep van 11 teammanagers die rechtstreeks worden aangestuurd door onze directie. Je geeft leiding aan het team Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer (VOB) dat bestaat uit 26 betrokken vaste medewerkers (aangevuld met enkele inhuurkrachten), waaronder projectleiders, werkvoorbereiders, toezichthouders, beleidsmedewerkers en wijkcoördinatoren.

Jouw team zorgt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte: boven- en ondergrondse infrastructuur, verkeer, speelvoorzieningen, wegmeubilair, alsmede de beleidsmatige aspecten hiervan. Het beheer en de ontwikkeling vindt plaats aan de hand van meerjarige onderhoudsplannen. Het team werkt aan verdere professionalisering van het assetmanagement.

Wijkcoördinatie is er voor het verbeteren van de leefomgeving en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Het team staat midden in de maatschappij en is gericht op vernieuwing, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Er zijn veel contacten met burgers en andere organisaties die actief zijn in de openbare ruimte.

Als collega’s staan we voor elkaar klaar. We lopen gemakkelijk bij elkaar binnen; onze deuren staan letterlijk en figuurlijk voor elkaar open. De platte structuur van de organisatie, met samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

 

Dit bieden we je

 • Een jaarcontract met een bruto maandsalaris van minimaal € 5.561,- en maximaal € 7.325,- (indicatie schaal 13) bij een fulltime dienstverband (36 uur per week).
 • Zijn we na een jaar nog steeds een goede match? Dan wordt je jaarcontact omgezet in een vast dienstverband.
 • Een Individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Dit kun je bijvoorbeeld laten uitbetalen of extra vakantiedagen van kopen.
 • Een werkplek centraal in Nederland, direct naast het station, op 8 minuten met de trein vanaf Utrecht Centraal.
 • We hanteren een systeem van flexibele werktijden, met daarbij de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.
 • Laptop en smartphone.
 • Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, o.a. via de Houten Academie.

En verder: reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof,  een fietsplan en een pensioenregeling