Voorzitter voor de jeugdbeschermingstafel regio Lekstroom

Voorzitter voor de jeugdbeschermingstafel regio Lekstroom 
(voor 8 uur per week)

Context
In Lekstroom werken we met 5 gemeenten (IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Vijfheerenlanden en Houten) aan de ambitie om voor alle jeugdigen en gezinnen tijdig, nabij, de juiste integrale hulp en het juiste kader (vrijwillig of niet vrijblijvend) te organiseren. Dat doen wij in de ROEL (Regionale Omdenk en Experttafel) en aan de JBT (Jeugdbeschermingstafel). De ROEL bestaat al langer en is onder leiding van één van de Sociale Teams in de regio Lekstroom het afgelopen jaar doorontwikkeld. De huidige voorzitter van de ROEL heeft daar samen met de secretaris en de betrokken beleidsadviseur een grote rol gespeeld.
Tegelijkertijd werd met de start van de doorontwikkeling gekozen voor het anders neerzetten van het voorzitterschap in de JBT. Besloten werd dat de voorzitter van de ROEL ook de voorzitter werd van de JBT (voorheen had Samen Veilig MN deze rol). De beide rollen en overleggen blijken elkaar op een mooie manier te versterken. En we gaan hier voorlopig mee door, ook omdat het past in de regionale en landelijke ontwikkeling van de regionale veiligheidsteams.

Waarom deze vacature?
Het aantal casussen is op beide tafels toegenomen. Dit vraagt een uitbreiding van uren. In eerste instantie voor de JBT maar mogelijk in de toekomst ook voor de ROEL. Vooralsnog gaat het voor de ROEL om ziekte- en vakantiewaarneming van de voorzitter van de ROEL.

Wat ga je doen

Je helpt jeugdigen, ouders en professionals (van sociale teams, SVMN (de partij in onze regio voor Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering), zorgaanbieders) met het vinden van oplossingen voor meervoudige complexe vragen en afwegingen/keuzes over het hulpkader. Zowel de ROEL als de JBT bekrachtigt, versterkt en ondersteunt de betrokkenen en leert van de casuïstiek (lerend jeugdstelsel).

Voorzitterschap JBT
Wat is het?
Voor het organiseren van een zorgvuldige afweging en een keuze, of jeugdbescherming in een niet vrijblijvende kader nodig is (waarop in dat geval de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek zal uitvoeren) wordt een Jeugdbeschermingstafel (JBT) ingezet.

Wat is jouw rol en taak?
De aanmelders van een kind voor een JBT zijn de professionals van de sociaal (wijk)teams of de gecertificeerde instellingen. De JBT kan op verzoek van professionals preventief worden ingezet (voorkomen dat de RvdK onderzoek gaat doen). De JBT dient dan als hefboom om alsnog met ouders tot goede afspraken te komen om de veiligheid van het kind te herstellen. De voorzitter zorgt samen met de betrokken ketenpartners voor een juiste beslissing en stelt de veiligheid van het kind voorop. De voorzitter zorgt op alle niveaus voor de verbinding tussen betrokken ketenpartners. Bij de JBT zitten jeugdigen (12 jaar of ouder), hun ouder(s), soms iemand uit het netwerk, de professional van het sociaal team, de Raad voor de Kinderbescherming en andere betrokken hulpverleners aan tafel. Je werkt samen met de secretaris van de Jeugdbeschermingstafel, die deze inplant en notuleert. Jij bereid je inhoudelijk voor met de stukken die de professional je (via de secretaris) ten behoeve van de jeugdbeschermingstafel aanreikt. Je screent de inbreng op feitelijkheid en noodzaak van een jeugdbeschermingstafel. De aanvrager van de JBT is verantwoordelijk voor het uitnodigen van betrokkenen voor een JBT. Jij zit de jeugdbeschermingstafel voor en doet dat onafhankelijk; je bent geen partij, maar zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming waarbij je de veiligheid van het kind steeds centraal stelt in de bespreking. De RvdK en eventueel de gecertificeerde instelling nemen (op grond van de samenwerkingsovereenkomst) het besluit.

Organisatorische positie
Het voorzitterschap van zowel de ROEL als de JBT wordt in regioverband Lekstroom uitgevoerd. Voor deze 8 uur word je gedetacheerd naar de regio, je blijft dus in dienst van je huidige werkgever. De beleidsondersteuning voor de JBT is georganiseerd vanuit de gemeente Nieuwegein. In de praktijk zul je vooral afstemming hebben met de voorzitter van de ROEL.

Wie je bent

Wij vragen een daadkrachtige voorzitter met ruime ervaring en kennis van het sociaal domein (gemeente) en de jeugdhulp (vrijwillig en gedwongen).

 • Je hebt veel ervaring in het voorzitten van grote overleggen en bent vaardig in het voeren van regie over het gesprek. Je bent in staat om ervoor te zorgen dat alle deelnemers aan het woord komen.
 • Je bent gewend om gesprekken te leiden waar veel spanning in de ruimte niet ongewoon is en begrenst waar nodig.
 • Je bent vriendelijk in je bejegening maar tegelijk een natuurlijke leider waardoor de deelnemers jouw rol als voorzitter serieus nemen.
 • Je bent gericht op samenwerking maar bent niet bang om kritische vragen te stellen aan alle deelnemers van de jeugdbeschermingstafel. Je bent in staat om overstijgend te denken en verbetervoorstellen te doen ten aanzien van de werkwijze en samenwerking tussen ketenpartners;
 • Je weet partijen te enthousiasmeren en creëert daarmee kansen en stuurt op oplossingen die niet meteen voor de hand liggen;
 • Je bent gewend om te denken vanuit het versterken van het gewone leven en gaat vooral eerst op zoek naar beschermende factoren, krachten die versterkt kunnen worden en mogelijkheden in het eigen netwerk en eigen kracht, dit doe je bij alle partijen;
 • Je weet alle partijen te verbinden aan de gemeenschappelijke opgave en stelt daarbij het belang van het kind voorop. Omgevings- en bestuurlijke sensitiviteit is daarbij van belang;
 • Je bent analytisch, flexibel, je kunt delegeren en snel schakelen tijdens het gesprek. Je bewaart daarbij het overzicht (helicopterview);
 • Je hebt een open, brede en systemische blik en doorziet rollen en patronen, hoe deze in stand worden gehouden en wat nodig is om ze te doorbreken;
 • Je hebt kennis van de (regionale) sociale kaart en zicht op de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein;
 • Je hebt kennis van de procedures binnen de Raad voor de Kinderbescherming, JB, JR, CIT, Veilig Thuis, LWI’s, CJG, en VH;
 • Je hebt minimaal HBO + werk- en denkniveau, dat blijkt uit een relevante afgeronde opleiding;
 • Je bent elke dinsdag beschikbaar voor de jeugdbeschermingstafels. Tijdens ziekte en vakanties wordt je vervangen door de huidige voorzitter JBT die tevens voorzitter ROEL is.

Dit bieden we je

 • Een salaris dat afhankelijk is van je opleiding en ervaring. Als je voldoet aan de gestelde functie-eisen kunnen wij je als interne kandidaat (werkzaam op dit moment bij één van de sociale teams) inschalen in functieschaal 10 voor de 8 uur die je werkt in deze rol, conform je huidige CAO. Dit kan per kandidaat verschillen. Wanneer je nog niet (geheel) aan de gestelde functie-eisen voldoet, vindt inschaling plaats in aanloopschaal 9.
 • Externe kandidaten zullen rekening moeten houden met inschaling in schaal 10 van de CAO gemeenten. Ook voor hen geldt dat indien je nog niet (geheel) voldoet aan de gestelde functie-eisen inschaling plaats vindt in aanloopschaal 9.
 • Een uitdagende, dynamische functie met afwisselende taken en veel kansen om op enthousiaste wijze invulling te geven aan de taken en hierin door te ontwikkelen.
 • Administratieve ondersteuning en ondersteuning vanuit beleid.
 • Vakantiegeld en een eindejaarsuitkering in de vorm van een Individueel keuzebudget (IKB). Je kunt dit IKB vrij inzetten, bijvoorbeeld door het uit te laten betalen of voor extra verlof.
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en een pensioenregeling zijn CAO afhankelijk
 • Opleiding- en ontwikkelmogelijkheden, bijvoorbeeld via ons interne opleidingscentrum: de Houten Academie.