Wie zijn wij?

Onze organisatie

De gemeente Houten is een organisatie die voortdurend in ontwikkeling is. Klantvriendelijk en met veel aandacht voor kwaliteit en efficiency van het werk. Naast de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders bestaat de gemeente uit een ambtelijke organisatie. Deze ambtenaren maken beleidsplannen en nota's waarover het gemeentebestuur moet beslissen.

Daarnaast zorgen zij voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. Met andere woorden: De politiek bepaalt wát er moet gebeuren, de ambtenaren organiseren hoe het wordt uitgevoerd.

Bij de gemeente Houten werken, verdeeld verschillende teams, ongeveer 350 medewerkers, waarvan velen in deeltijd. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtenaren en maakt samen met een directeur deel uit van het Directieteam.

De gemeenteraad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning, de griffie, met aan het hoofd een raadsgriffier. In het organogram is te zien hoe de organisatie eruit ziet.

Download het organogram  (pdf, 76 KB)

De gemeente Houten

Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van ruim 50.000 inwoners.

Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal.

Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

De snelle groei van Houten heeft ervoor gezorgd dat we in onze organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is iets dat echt bij ons past. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Maar op de complexe problemen en uitdagingen die voor de deur staan, bestaat niet altijd een pasklaar antwoord.

We zijn daarom voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Daar experimenteren we dan mee om te kijken of we zo onze ambities beter waar kunnen maken.

Ook persoonlijk contact vinden we erg belangrijk, zowel tussen collega’s als met inwoners, ondernemers en partners. In onze organisatie is de sfeer informeel en staan de deuren letterlijk en figuurlijk altijd voor elkaar open.