Griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan.

De griffier stuurt de griffie aan. De griffier is eindverantwoordelijk voor de organisatie rondom de gemeenteraad. De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken en ondertekent samen met de voorzitter de stukken die van de raad uitgaan.

Neemt u gerust contact op met de griffie als u meer wilt weten over de gemeenteraad van Houten. Het algemene e-mailadres is griffie@houten.nl. U kunt de griffie ook telefonisch benaderen via (030) 6392611.

Charlotte Visser

Charlotte Visser

Griffier

e-mailadres: charlotte.visser@houten.nl
telefoon: 06-31901528

Mayke De Jonge – Pierik

Mayke De Jonge - Pierik

Raadsadviseur / plaatsvervangend griffier

mailadres: mayke.de.jonge@houten.nl
telefoon: 06-29681995

Femke Logtenberg

Raadsadviseur communicatie en participatie

e-mailadres: femke.logtenberg@houten.nl
telefoon: 06-50055119

Nancy van Moorselaar

Griffiemedewerker

e-mailadres: nancy.van.moorselaar@houten.nl
telefoon: 06-31103589