Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Onze griffie is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de raad als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan.

De griffier stuurt de griffie aan. De griffier is eindverantwoordelijk voor de organisatie rondom de gemeenteraad. De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken en ondertekent samen met de voorzitter de stukken die van de raad uitgaan.

Neemt u gerust contact op met de griffie als u meer wilt weten over de gemeenteraad van Houten. Het algemene e-mailadres is griffie@houten.nl. U kunt de griffie ook telefonisch benaderen via (030) 6392611.

Charlotte Visser

Charlotte Visser

Griffier

e-mailadres: charlotte.visser@houten.nl
telefoon: 030 6392148
mobiel: 06 31901528

Ellen Mantel

Ellen Mantel

Raadsadviseur

e-mailadres: ellen.mantel@houten.nl
telefoon: 030 6392785
mobiel: 06 460 007 36