Besluitenlijst en verslagen

Vanaf 21-12-2019 zijn er geen geschreven verslagen meer. Hiervoor in de plaats is de besluitenlijst en de digitale uitzending gekomen. Op iBabs Online vindt u deze documenten.