Werkwijze gemeenteraad

De werkwijze van de gemeenteraad heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij het raadswerk en daarmee bij het bestuur van de gemeente.
  2. Het verhogen van de efficiency en effectiviteit van de besluitvorming door de raad.
  3. Het verbeteren van de uitvoering van de drie hoofdtaken van de raad, te weten de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.

Aanpak

De werkwijze kenmerkt zich door een duidelijke scheiding tussen de verschillende stappen in de besluitvorming door de raad. De eerste stap is een informatieronde voor de raad: de zogenoemde rondetafelgesprekken. De tweede stap is het debat en de laatste stap is besluitvorming. Alle vergaderingen vinden plaats op dinsdag, zodat dat een vast moment in de week is waarop (een deel van) de raad actief is.

Zie ook