Uw mening telt!

Houten is van ons allemaal. Dus is het belangrijk dat u als inwoner betrokken bent bij plannen en besluiten. Uw mening telt! Hoe kunt u als inwoner, ondernemer of  andere belanghebbende uw mening laten horen, uw ideeën overleggen of meedenken over bepaalde onderwerpen? Op deze pagina vindt u de mogelijkheden, zoals participatie, maar ook inspraak en actief meedenken en meedoen op eigen initiatief.

Wat zijn de mogelijkheden?

Participatie

In Houten zijn er veel inwoners en organisaties, waaronder de gemeente zelf, die plannen ontwikkelen en uitvoeren. Als u daarbij belanghebbende bent, wordt u daarbij in veel gevallen betrokken. U kunt dan meedenken, meedoen en soms ook meebeslissen. Dat noemen we participatie. Wat de gemeente daarbij van zichzelf en ook van andere initiatiefnemers verwacht, staat in de Leidraad Omgevingsinitiatieven & participatie.

Inspraak

Inspraak betekent dat u uw mening kunt geven over een besluit dat het college of de gemeenteraad wil nemen. Deze mogelijkheden zijn wettelijk verplichte onderdelen van het besluitvormingsproces. Hier leest u welke mogelijkheden er zijn.

Eigen initiatief

Soms nodigt de gemeente u uit om mee te denken en mee te praten. Soms wilt u gebruik maken van uw recht op inspraak. Maar er zijn meer mogelijkheden om uw mening of ideeën te ventileren bij de gemeente.

Visie communicatie en participatie

De gemeenteraad stelde in januari 2017 de Visie op communicatie en participatie 2017-2021 (pdf, 1 MB) vast. Deze vormt de basis van de huidige communicatie- en participatiemogelijkheden.