Uw mening telt!

Hoe kunt u als inwoner, ondernemer of betrokkene uw mening laten horen? Hoe kunt u ideeën overleggen of meedenken over bepaalde onderwerpen? Hier leest u alle mogelijkheden over participatie en inspraak. Wat kunt u van de gemeente verwachten en hoe en waarom de gemeente Houten voor participatie kiest.

Wat kunt u van de gemeente verwachten?

De gemeente vindt het belangrijk om betrokkenen zo veel en vroeg mogelijk bij plannen te betrekken. Soms aan het begin van een project of beleidsplan en soms in een later stadium.

De gemeenteraad van Houten heeft in november 2011 de visie Communicatie en Participatie vastgesteld. In de visie geeft zij het belang aan van participatie.

Mogelijkheden om mee te denken en te praten

In Houten maken we onderscheid. Er zijn verschillende vormen waarbij u mee kan denken en praten over plannen en besluiten. 

Participatie

Bij een nieuw plan of nieuw beleid kan de gemeente voor participatie kiezen. Het kan dan zijn dat we u vragen wordt uw mening te geven. Of we vragen u mee te denken over plannen die nog niet vast liggen. Hoe en wanneer de gemeente hier voor kiest, leest u hier.

Inspraak

Inspraak betekent dat u uw mening kunt geven over een besluit dat het college of de gemeenteraad wil nemen. Deze mogelijkheden zijn wettelijk verplichte onderdelen van het besluitvormingsproces. Hier leest u welke mogelijkheden er zijn.

Eigen initiatief

Soms nodigt de gemeente u uit om mee te denken en mee te praten. Soms wilt u gebruik maken van uw recht op inspraak. Maar er zijn meer mogelijkheden om uw mening of ideeën te ventileren bij de gemeente.

Visie communicatie en participatie