Uw mening telt!

Houten is van ons allemaal. Dus is het belangrijk dat u als inwoner betrokken bent bij plannen en besluiten. Uw mening telt! Hoe kunt u als inwoner, ondernemer of  andere belanghebbende uw mening laten horen, uw ideeën overleggen of meedenken over bepaalde onderwerpen? Op deze pagina vindt u de mogelijkheden, zoals participatie, maar ook inspraak en actief meedenken en meedoen op eigen initiatief.

Wat zijn de mogelijkheden?

De gemeente maar ook veel inwoners, ondernemers en andere organisaties in Houten zijn actief. We maken met zijn allen regelmatig plannen die invloed hebben op de omgeving. Dat betekent dat u of anderen gevolgen van deze initiatieven kunnen ervaren. Daarom is het belangrijk dat degene die een dergelijk omgevingsinitiatief neemt, op tijd en op een passende wijze met u en andere belanghebbenden in gesprek gaat.  Zo worden zorgen en bezwaren op tijd gehoord. En kunnen ook ideeën die bijdragen aan oplossingen of aan verbeteringen van de plannen worden meegenomen.

Om initiatiefnemers te helpen met het goed organiseren van de participatie heeft de gemeenteraad in november 2021 de Leidraad Omgevingsinitiatieven & participatie vastgesteld. Deze geldt voor haarzelf maar ook voor andere initiatiefnemers.

Dus: heeft u een (bouw)plan? Dan bent u aan zet om met omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek te gaan. U staat er niet alleen voor. De gemeente heeft naast de Leidraad Omgevingsinitiatieven en participatie allerlei hulpmiddelen ontwikkeld. U vindt deze op: www.houten.nl/omgevingsinitiatieven

Inspraak betekent dat u uw mening kunt geven over een besluit dat het college of de gemeenteraad wil nemen. Dit is vaak een wettelijk verplicht onderdeel van de besluitvorming. Inspraak kan schriftelijk, bijvoorbeeld door het indienen van een zienswijze. Ook kunt u mondeling uw standpunt verkondigen door u aan te melden voor spreekrecht tijdens de rondetafelgesprekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de formele inspraakmiddelen.

Hoe werkt de Houtense gemeenteraad?

Wilt u meer weten over hoe de raad werkt? Bekijk dan hier de werkwijze van de raad. Ook kunt u zich aanmelden voor 'Gast van de raad'. De raadsadviseur neemt u mee in het besluitvormingsproces van de raad.

Soms nodigt de gemeente u uit voor participatie. Soms wilt u gebruik maken van uw recht op inspraak. Maar u kunt meer doen om actief mee te denken en uw mening te ventileren bij de gemeente.

Klik op de links voor meer informatie over de mogelijkheden.

Visie communicatie en participatie

De gemeenteraad stelde in januari 2017 de Visie op communicatie en participatie 2017-2021 (pdf, 1 MB) vast. Deze vormt de basis van de huidige communicatie- en participatiemogelijkheden.