Bezwaar, voorlopige voorziening en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente en hebt u belang bij dit besluit? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. 

Bent u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar? Dan kunt u tegen de beslissing in beroep gaan.

Meer informatie en voorwaarden?

Zie: Bezwaar, voorlopige voorziening en beroep