Brief aan de gemeenteraad

Wanneer u een brief stuurt aan de raad, komt deze op de lijst van ingekomen stukken. U ontvangt een antwoord van de griffie. Het kan zijn dat de griffie uw brief agendeert. Dit geeft u de mogelijkheid uw brief toe te lichten tijdens de rondetafelgesprekken. U kunt hier gebruik maken van het spreekrecht.