Enquête

De gemeente vindt het belangrijk om te weten wat inwoners vinden van hun woon- en leefomgeving en de dienstverlening van de gemeente. Daarom peilt zij regelmatig de mening van haar inwoners over verschillende onderwerpen. De gemeente gebruikt de uitkomsten van de enquête om het gevoerde beleid te toetsen en waar nodig of gewenst, nieuw beleid te ontwikkelen. Dus door de enquête in te vullen, helpt u mee om Houten te verbeteren.