Fractieberaad

In de week na de rondetafelgesprekken vergaderen de fracties, ter voorbereiding op de debatraad. Ook inwoners kunnen daarbij worden uitgenodigd. U kunt u aanmelden bij de fracties van de politieke partijen.

De partij bepaalt in het fractieberaad het politieke standpunt over de onderwerpen die aan de orde komen in de debatraad.