Gemeenteraadsverkiezingen

Elke vier jaar kunt u tijdens de gemeenteraadsverkiezingen uw stem uitbrengen. U stemt op een lokale politieke partij. Hierdoor bepaalt u de samenstelling van de gemeenteraad en het gemeentebestuur, dus: wie bestuurt Houten.

De politieke partijen geven in hun partijprogramma aan wat hun speerpunten zijn. Ook geven zij aan welke plannen zij voor de komende vier jaar hebben. Kijk hier voor meer informatie over de verkiezingen.