Inspraak

Inspraak betekent dat u uw mening kunt geven over een besluit dat het college of de gemeenteraad wil nemen. Dit is vaak een wettelijk verplicht onderdeel van de besluitvorming. Inspraak kan schriftelijk, bijvoorbeeld door het indienen van een zienswijze. Ook kunt u mondeling uw standpunt verkondigen door u aan te melden voor spreekrecht tijdens de rondetafelgesprekken.

Rechts vindt u een overzicht van de formele inspraakmiddelen.

Hoe werkt de Houtense gemeenteraad?

Wilt u meer weten over hoe de raad werkt? Bekijk dan hier de werkwijze van de raad. Ook kunt u zich aanmelden voor 'Gast van de raad'. De raadsadviseur neemt u mee in het besluitvormingsproces van de raad.

Inspraakverordening

Bekijk hier de Participatie- en inspraakverordening van de gemeente Houten.