Participatie

Participeren betekent actief deelnemen. Soms kiest de gemeente voor participatie bij het opstellen van een plan of nieuw beleid. We vragen u dan hierover mee te denken en te praten.
Het kan ook zijn dat u zelf een (bouw)plan voor Houten heeft. U bent dan zelf aan zet om de participatie van bijvoorbeeld omwonenden of anderen betrokkenen te organiseren. 

Hoe vindt participatie plaats?

Participatie kan op veel manieren plaatsvinden. In een kleine groep van deskundigen, door het organiseren van informatieavonden of workshops.

Samenwerken

Bij participatie gaat het om een proces van samenwerken. Gemeente en betrokken inwoners (of andere partijen) geven samen vorm aan (delen van) plannen of beleid. In dat werkproces maken gemeente en betrokkenen gebruik van elkaars inzichten en deskundigheid. Het doel is om de kwaliteit van het beleid te verhogen.

Er zijn vier verschillende manieren om te participeren. De gemeentelijke organisatie stelt vast welke manier van participatie zij toepast.

Heeft u zelf een plan of bouwplan in Houten? Dan ligt de verantwoordelijkheid voor communicatie en participatie van omwonenden en andere betrokkenen bij u. De gemeente heeft een leidraad (pdf, 152 KB) gemaakt om u op weg te helpen. Het is geen blauwdruk, maar het helpt u om tot een goede aanpak te komen.

Werkwijze

Participatie is geen wettelijke verplichting maar een werkwijze. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners meedenken en meepraten. Zo worden zij betrokken bij wat er in Houten gebeurd. De gemeente Houten maakt voor participatietrajecten gebruik van de Factor C-methode en de leefstijlen.

Visie Communicatie en Participatie

Het bestuur van de gemeente Houten (gemeenteraad en college) gelooft in de kracht van de Houtense samenleving. Vanuit dit vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid van inwoners hebben college en raad gekozen voor een open en vraaggerichte bestuursstijl. Dit komt onder meer tot uiting in de visie communicatie en participatie 2017-2021 (pdf, 1.12 MB), die de raad in maart 2017 heeft vastgesteld.