Participatie

De gemeente maar ook veel inwoners, ondernemers en andere organisaties in Houten zijn actief. We maken met zijn allen regelmatig plannen die invloed hebben op de omgeving. Dat betekent dat u of anderen gevolgen van deze initiatieven kunnen ervaren. Daarom is het belangrijk dat degene die een dergelijk omgevingsinitiatief neemt, op tijd en op een passende wijze met u en andere belanghebbenden in gesprek gaat.  Zo worden zorgen en bezwaren op tijd gehoord. En kunnen ook idee├źn die bijdragen aan oplossingen of aan verbeteringen van de plannen worden meegenomen.

Om initiatiefnemers te helpen met het goed organiseren van de participatie heeft de gemeenteraad in november 2021 de Leidraad Omgevingsinitiatieven & participatie vastgesteld. Deze geldt voor haarzelf maar ook voor andere initiatiefnemers.

Dus: heeft u een (bouw)plan? Dan bent u aan zet om met omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek te gaan. U staat er niet alleen voor. De gemeente heeft naast de Leidraad Omgevingsinitiatieven en participatie allerlei hulpmiddelen ontwikkeld. U vindt deze op: www.houten.nl/omgevingsinitiatieven