Hoe past de gemeente participatie toe?

De gemeentelijke organisatie gebruikt het afwegingskader om te bepalen of zij kiest voor participatie. Is een beleidsonderwerp geschikt? Dan maakt de gemeente Houten gebruik van de Factor C-methode.

Afwegingskader

Bij de start van een plan of het begin van beleidsontwikkeling vragen bestuur en ambtenaren zich af: is dit beleidsonderwerp geschikt voor participatie?
Hiervoor moet worden nagegaan of er voldoende ruimte is om te kiezen. Het kan zijn dat er door wet- en regelgeving niets te kiezen valt.

Participatie is niet van toepassing in situaties zonder vrije beslisruimte. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van wettelijke taken en als de politiek gewenste uitkomst al vaststaat. Dit geldt ook voor onderwerpen zoals de begroting, tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen.

Een onderdeel van het afwegingskader zijn de randvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn onder andere of er genoeg tijd en geld is om een goed participatietraject te doorlopen.

Factor C-methode

Als een beleidsonderwerp geschikt is voor participatie, maakt de gemeentelijke organisatie gebruik van de zogenoemde Factor C-methode. Met deze methode stellen bestuur en ambtenaren vast in welke fase, met wie, op welk niveau, waarover en wanneer participatie gewenst is.

De Factor C-methode staat uit drie stappen:

 1. Krachtenveldanalyse
  Wat speelt er rondom een onderwerp en wat is het doel?
  Wie zijn de belanghebbenden, wie worden geïnformeerd en betrokken?
  Wie moeten meeweten, meedenken, meewerken en/of meebeslissen?
   
 2. Kernboodschap
  Wat is bij een (beleids)onderwerp de kern: waar draait het om?
  Wat is de belangrijkste boodschap vanuit het perspectief van de doelgroepen?
   
 3. Communicatiekalender
  Wie moeten op welk moment worden geïnformeerd en betrokken?
  Welke middelen en activiteiten sluiten goed aan bij de boodschap en de doelgroep?

Visie Communicatie en Participatie

Leefstijlen