Toolkit Leefstijlen

Wilt u brainstormen aan de start van een project? Of maakt u liever een keuze als we een plan hebben uitgewerkt? Zoveel mensen, zoveel wensen. Als gemeente willen we graag weten op welke manier u het liefst meedoet. We hebben hiervoor onderzoek gedaan naar de leefstijlen.

Met de leefstijlen weten we globaal wat u belangrijk vindt en welke interesses u hebt. Ook weten we hierdoor met welke aanpak of communicatiemiddelen we u het beste kunt bereiken. 

De gemeente wil haar communicatie en participatie nog beter laten aansluiten bij de beleving van haar inwoners. Dit staat in de Visie Communicatie en Participatie.

Wat is een leefstijl?

Kennis van uw leefstijl helpt om nog effectiever in ons werk te zijn. Maar ook voor initiatiefnemers in Houten is dit belangrijke informatie. Een leefstijl zegt iets over de levenshouding, de behoeften en drijfveren van onze inwoners. Zo maken ze verschillende keuzes in bijvoorbeeld werk, wonen of  hobby’s. Ook zie je belangrijke verschillen in hun denken over de gemeente of het samenleven in hun buurt. 

Toolkit

De gemeente Houten heeft een toolkit laten maken. Hierin staat beschreven hoe we de leefstijlen kunnen toepassen in de communicatie en participatie met inwoners. Heeft u zelf een plan voor Houten en wilt u weten hoe uw contacten het beste aansluiten bij de leefstijlen in onze gemeente? Neem dan contact op de gemeente Houten, team Communicatie, tel. (030) 63 92 611.