Vier manieren om te participeren

Er zijn verschillende manieren om te participeren.

  • meeweten: u wordt ge├»nformeerd. U bent verder niet actief betrokken. 
  • meedenken: u denkt mee over het project of het nieuwe beleid.
  • meewerken: u werkt mee aan het project, door een workshop of ontwerpatelier.
  • meebeslissen: u kunt meebeslissen. Vaak beslist het college en/of de raad.