Informatie voor kiezers

Wat moet u meenemen?

U kunt uw stem uitbrengen als u uw stempas, eventueel een volmachtbewijs en een identiteitsbewijs meeneemt. 

De stempas toont aan dat u mag stemmen. Zonder stempas en geldig identiteitsbewijs kunt u niet stemmen. 

Toegestane identiteitsbewijzen zijn:

  • paspoort
  • identiteitskaart

  • vreemdelingendocument

  • rijbewijs

Het identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Kunt u zelf niet stemmen omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen.

Schriftelijk volmacht aanvragen

Een schriftelijke volmacht kunt u zowel online als schriftelijk aanvragen. 

Inloggen met DigiD Aanvraag volmacht

Aan de balie in het gemeenthuis kunt u persoonlijk een volmacht aanvragen. Dit kan tot uiterlijk 5 juni 12.00 uur. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen!

Onderhandse volmacht

Wanneer u gebruikt maakt van een onderhandse volmacht, dan kunt u iemand anders machtigen door de achterzijde van de stempas in te vullen.

Per brief uw stem uitbrengen

Wanneer  u op de dag van stemming in het buitenland bent en u wilt zelf stemmen dan kunt u ook een verzoek indienen om per brief te mogen stemmen. U ontvangt dan uw stembiljet per mail of post.

Meer informatie over een onderhandse of schriftelijke volmacht of per brief stemmen vanuit het buitenland vindt u op de site van de gemeente Den Haag

De stembureaus zijn open van 07:30 uur tot 21:00 uur.

HoeWerktStemmen.nl

Op de website HoeWerktStemmen.nl worden op een laagdrempelige manier zaken toegelicht die met stemmen te maken hebben. Bezoekers krijgen uitleg over hoe verkiezingen werken en wat de Tweede Kamer doet. Ze kunnen ook zelf oefenen met stemmen.

De website is gemaakt voor mensen met een beperking, senioren, laaggeletterden, anderstaligen en andere kwetsbare mensen.

www.hoewerktstemmen.nl

Steffie Kieskompas

Het Kieskompas met Steffie is een eenvoudige stemhulp waarbij je hulp krijgt bij het kiezen van een politieke partij om op te stemmen. De website is speciaal gemaakt voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Steffie leest de stellingen voor en geeft uitleg bij ingewikkelde woorden.

Kieskompas met Steffie