Referendum Ruimtelijke Koers

Logo Referendum

De gemeenteraad van Houten besluit op dinsdag 30 maart 2021 over de Ruimtelijke Koers Houten 2040. Om tot een goede beslissing te komen wil de raad eerst de inwoners van Houten om hun mening vragen. De raad heeft hiervoor een raadplegend referendum uitgeschreven.

Wat staat er op het stembiljet?

Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers Houten 2040?

Wanneer wordt het referendum gehouden?

U kunt uw stem op 15, 16 en 17 maart uitbrengen. Dit is tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u ook per post stemmen. Voor het referendum gelden dezelfde coronamaatregelen als voor de verkiezingen.

Wat gebeurt er met uw stem?

Het referendum is geldig als 30% of meer van de kiesgerechtigde Houtenaren deelneemt. De uitkomst van het raadplegend referendum is niet bindend, het is een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden zullen de uitkomst van het referendum mee laten wegen in hun besluit.

Wat staat er in de Ruimtelijke Koers Houten 2040?

De aanleiding

Er is volgens onderzoeksbureau Companen behoefte aan ongeveer 4.800  woningen tot 2040 in Houten. Ook laat het onderzoek zien dat er vooral extra woningen nodig zijn voor ouderen, jongeren en gezinnen met een laag - of middeninkomen. Jongeren zoeken veelal betaalbare starterswoningen, ouderen vinden vooral zorg en voorzieningen in de directe omgeving belangrijk. Veel gezinnen met jonge kinderen willen graag een huis met tuin en een school in de buurt.

In de Ruimtelijke Koers stelt het college de raad voor om minimaal 4.800 woningen bij te bouwen. Er is in grote lijnen uitgewerkt wat, waar en hoe er gebouwd gaat worden. Dan gaat het niet alleen om nieuwbouw van woningen maar ook om het ombouwen van leegstaande kantoor-, winkel- en bedrijfspanden. Naast woningen biedt dit ruimte aan onder andere horeca en op enkele plekken detailhandel, scholen en maatschappelijke voorzieningen. Deze ontwikkeling vindt hoofdzakelijk plaats in de gebieden Centrum, Molenzoom en de Koppeling. Het gaat hierbij om eengezinswoningen en appartementen in een combinatie van laagbouw en hogere bouw variërend van twee tot  maximaal 14 lagen. In de openbare ruimte in en om Houten komt meer groen. Het natuurgebied Nieuw Wulven wordt bijvoorbeeld vergroot en langs de centrumgracht komen bomen en natuurlijke oevers.

De gemeente vraagt uw mening over het voorgenomen besluit

In grote lijnen staat in dit besluit het volgende:

De Ruimtelijke Koers is de visie en strategie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Houten tot 2040.

  • Deze ontwikkeling vindt vooral plaats in het Centrum, De Koppeling en De Molenzoom.
  • Onderzoeken of het gebied Noordwest (Doornkade, Hof van Wulven en Utrechtseweg Oost) zo kan worden ontwikkeld dat de woningen verder van de snelweg komen te liggen.
  • Onderzoeken of Hof van Wulven een andere uitwerking kan krijgen. Bijvoorbeeld meer sport, groen en/of bedrijvigheid.
  • In Houten Oost geen windturbines of zonneparken toelaten. Er komt onderzoek naar woningbouw in combinatie met een landschapspark.
  • Fietspaden moeten veiliger worden en er komt een voetpadennetwerk.
  • Er komen geen hogere gebouwen bij de entree van het oude Dorp (Dorpsstraat).
  • Tenminste 5% van de nieuwe woningen wordt via inwonersinitiatieven gebouwd.
  • Binnen de gemeente komt meer ruimte voor biodiversiteit en meer groen om te bewegen en te ontmoeten.

Meer weten over het referendum of de Ruimtelijke Koers? Kijk op deze websites:

Wilt u weten wat er in de Ruimtelijke Koers staat?  Download de Ruimtelijke Koers (pdf, 85 MB)

Let op: de Ruimtelijke Koers is het voorstel dat aan de gemeenteraad is voorgelegd. De gemeenteraad heeft al wijzigingen voorgesteld. In het “voorgenomen besluit” zoals dat hierboven is beschreven vindt u waar het Referendum over gaat.

Hieronder vindt u binnenkort de link naar nog meer informatie over het referendum en de Ruimtelijke Koers.

Waar kunt u stemmen bij het referendum?

Meer informatie over hoe en waar u kunt stemmen vindt u op uw stempas. Wilt u meer weten over stemmen voor het referendum, ga dan naar www.houten.nl/verkiezingen . Hier vindt u alles wat u nodig heeft om straks uw stem uit te brengen. Zo staat er een actueel overzicht van de stemlokalen, en leest u hoe u de coronamaatregelen in acht kunt nemen.