Registreren van een politieke partij

Wilt u meedoen met de gemeenteraadsverkiezing van 2022? Dan kunt u de naam van uw politieke partij registreren.

Partijen die bij een eerdere verkiezing zijn geregistreerd en een geldige kandidatenlijst hebben ingediend, hoeven zich niet opnieuw te registreren. Partijen die nog niet eerder zijn geregistreerd, moeten dat nu wel doen. Dit kan door op zijn laatst 20 december 2021 een ‘verzoek tot registratie van een politieke groepering’ in te dienen bij het centraal stembureau van de gemeente Houten. Doet u dit niet voor 20 december, dan kunt u nog steeds meedoen met de verkiezingen, maar dan met een blanco lijst.

Verzoek tot registratie indienen

U dient een verzoek tot registratie in bij het centraal stembureau van de gemeente Houten. Dat is in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak.
Telefoon: 030 – 63 92 783
E-mail: verkiezingen@houten.nl

Waarborgsom

Om uw politieke partij te laten registreren, betaalt u aan de gemeente een waarborgsom van €112,50. U kunt dit doen voordat u het registratieverzoek verstuurt. Ook kunt u de waarborgsom pinnen bij het inleveren van uw registratieverzoek. We storten de waarborgsom weer terug wanneer u een geldige kandidatenlijst inlevert.

U maakt het bedrag over naar de rekening NL23 BNGH0285135805. Onder vermelding van: waarborgsom registratie GR2022 + de naam van uw politieke partij.

Wat levert u in bij uw registratieverzoek

Bij uw registratieverzoek moet u de volgende documenten inleveren:

  • De statuten (vastgelegd in een akte van de notaris) waarin staat dat uw groepering een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid;
  • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom van €112,50;
  • Een verklaring waarin staat wie de gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde persoon zijn om de kandidatenlijst in te leveren.

Heeft u vragen, hulp nodig of informatie?

Houten kiest

Telefoon 030 - 63 92 783
E-mail verkiezingen@houten.nl

Bezoekadres gemeentehuis
Onderdoor 25, Houten