Uitslag Referendum en Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 24 maart 2021 om 10.00 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis, Onderdoor 25 te Houten, een openbare zitting plaats van het hoofdstembureau van de gemeente Houten. De uitkomst van het raadplegend referendum (dat is gehouden op 15, 16 en 17 maart 2021) wordt dan definitief vastgesteld en officieel bekendgemaakt.

Er kan bezwaar worden gemaakt tegen de uitslag van het referendum, zowel voor als tijdens de zitting van het Hoofstembureau. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht "Zitting Hoofdstembureau vaststelling uitkomst Raadplegend Referendum".

Uitslag Referendum Ruimtelijke Koers Houten 2040

Op 18 maart 2021 heeft Gilbert Isabella, burgemeester van Houten, kennis genomen van de voorlopige uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen en het referendum Ruimtelijke Koers. De vraag die de inwoners bij het referendum is voorgelegd luidde:

‘Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers Houten 2040?’

Scroll de tabel om meer te zien
Uitslag Referendum Ruimtelijke Koers Houten 2040
Soort stem Percentage Aantal stemmen
Voor: 32,7% 9.525 stemmen
Tegen: 65,9% 19.185 stemmen
Blanco: 1,1% 329 stemmen
Ongeldig: 0,3% 74 stemmen
Opkomst: 76% 29.113 stemmen
Totaal stemgerechtigden: 100% 38.320 stemmen
De uitslag is pas definitief als deze door het hoofdstembureau wordt bekrachtigd. Het officiële proces-verbaal verschijnt later op deze pagina.

Download het proces verbaal van de uitslag van het referendum.  (pdf, 235 KB)

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2021

Scroll de tabel om meer te zien
Aantal stemmen per partij
Partij Aantal stemmen
VVD 7999
PVV 2420
CDA 2701
D66 6080
GroenLinks 2081
SP 1310
Partij van de Arbeid 1578
ChristenUnie 1951
Partij voor de Dieren 1032
50Plus 320
SGP 671
DENK 162
FvD 933
Bij1 144
JA21 769
Code Oranje 68
Volt 866
NIDA 30
Piratenpartij 51
LP 12
Jong 36
Splinter 92
BBB 96
NLBeter 18
Lijst Henk Krol 23
Oprecht 10
Jezus Leeft 16
Trots op Nederland 37
U-Buntu Connected Front 1
De Feestpartij 8
Vrij en Sociaal Nederland 3