Op naar een aardgasvrij Houten

Nederland wordt aardgasvrij, dus ook gemeente Houten. In het hele land stappen we over op andere manieren om huizen en gebouwen te verwarmen en om te koken. We maken daarom plannen waarin we beschrijven we hoe we de overstap naar aardgasvrij gaan maken. Dit doen we samen met allerlei organisaties, inwoners en ondernemers.

Dit vinden we als gemeente belangrijk bij deze verandering:

  • Het moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.
  • De overstap gaat stap-voor-stap en wijk-voor-wijk.
  • Bewoners en ondernemers kiezen zelf hoe zij hun huis of gebouw duurzaam maken.

Animatie: we gaan van het aardgas af

In de animatie laten we zien wat we belangrijk vinden en wat de eerste stappen zijn in Houten. De tekst gaat verder onder de animatie.

Een aanpak passend bij uw buurt

We bekijken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente gaan maken. De uitgangspunten beschrijft de gemeente in een document; de Transitievisie Warmte (pdf, 7 MB). De gemeenteraad van Houten heeft dit document in maart 2021 goedgekeurd. Elke vijf jaar wordt het plan opnieuw bekeken en waar nodig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en ervaringen.

Het staat nu nog niet vast wannéér we precies van het aardgas af gaan en er is nog geen keuze gemaakt over de alternatieven voor aardgas. Dat komt te staan in een plan op maat per wijk; een wijkuitvoeringsplan. Per wijk beschrijft dit plan welke aardgasvrije oplossing het beste past, wat de keuzes zijn van de bewoners en wanneer de levering van aardgas stopt. De eerste wijkuitvoeringsplannen wil de gemeente in 2025 klaar hebben. Dit plan kan niet voor alle wijken tegelijk worden gemaakt, andere wijken volgen later. De overstap naar duurzaam koken en verwarmen doen we stap voor stap.

Op dit moment doen we een verkenning in Houten-Zuid samen met inwoners. Uit deze verkenning wordt duidelijk welke wijk het meest kansrijk is om als eerste aardgasvrij te worden. De verkenning zal naar verwachting in 2022 klaar zijn, daarna volgt een wijkuitvoeringsplan.

Lees meer over de plannen in Houten-Zuid

In Houten-Noord, specifiek het Oude Dorp en de Oorden, gaan we de komende tijd aan de slag met isolatie. Dat doen we samen met bewoners en lokale initiatieven.

Lees meer over de plannen in Houten-Noord

5 veelgestelde vragen

In gemeente Houten bekijken we hoe we de stap gaan zetten naar een aardgasvrije gemeente. We hebben dit landelijk afgesproken. Dat roept natuurlijk veel vragen op over aardgas. Hieronder 5 vaak gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Lees meer op de uitgebreide informatiepagina over Houten aardgasvrij.

Aardgas is, net als aardolie en steenkool, een fossiele brandstof. Bij de verbranding van aardgas komt er CO₂ (kooldioxide) vrij. Dit is een broeikasgas en het draagt daardoor bij aan de opwarming van de aarde.

Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Dit is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Als gevolg daarvan moet de CO₂-uitstoot in 2050 met 85 tot 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990.

In Nederland hebben we daarom afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. In de gemeente Houten hebben we die doelstelling op 2040 gezet.
 

Het gaat zeker nog een aantal jaar duren voor de eerste huizen van het gas af gaan. We verwachten dat het in de meeste wijken minstens nog 10 jaar kan duren voordat alles helemaal klaar is voor de overstap. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat er na de besluitvorming over een wijk uitvoeringsplan nog een overgangsperiode van 8 jaar is. Het opstellen van een wijkuitvoeringsplan duurt ongeveer 2 jaar. Op dit moment is het idee dat we in 2023 willen starten met het maken van het eerste wijkuitvoeringsplan. Het lijkt nu logisch dat dat één van de wijken in Houten-Zuid zal zijn. U heeft dus genoeg tijd om uw huis klaar te maken. Daarom is het wel belangrijk om nu na te denken over de eerste stappen.

De gemeente heeft van het Rijk de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent dat zij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moet leiden. De gemeente heeft de taak om voor elke wijk een plan te maken om van het gas af te gaan. Dit doen we in overleg met alle partijen die bij een wijk betrokken zijn: bewoners, woningcorporaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en netbeheerder Stedin. 

De keuze voor een andere warmtebron wordt aan bewoners, ondernemers en gebouweigenaren voorgelegd op basis van een zorgvuldige afweging van alle alternatieven voor een wijk. Uiteindelijk beslist iedere woningeigenaar zelf of hij of zij meedoet met het alternatief voor de wijk, of zelf een ander passend alternatief zoekt. 

Na de verkenning volgt de fase van de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Het wijkuitvoeringsplan wordt met input van bewoners en gebouweigenaren uit de wijk gemaakt. Inwoners worden via o.a. het gemeentenieuws in de krant, huis-aan-huis brieven, de website en social media op de hoogte gehouden van de mogelijkheden om hieraan bij te dragen. Ook voor wijken waar nog geen wijkuitvoeringsplan wordt opgesteld, zal de gemeente communiceren over tussenstappen.  Iedereen heeft de mogelijkheid om mee te denken over de plannen voor Houten-Zuid via Houten Praat Mee.

Samenwerking

Stap-voor-stap van het aardgas af doen we samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere partijen. Voor het maken van de Transitievisie Warmte werkt de gemeente Houten samen met de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. De partijen delen zo kosten, kennis en ervaring. Elke gemeente maakt zijn eigen Transitievisie.