Op naar een aardgasvrij Houten

Nederland wordt aardgasvrij, dus ook gemeente Houten. In het hele land stappen we over op andere manieren om huizen en gebouwen te verwarmen en om te koken. We maken daarom plannen waarin we beschrijven hoe we de overstap naar aardgasvrij maken. Dit doen we samen met allerlei organisaties, inwoners en ondernemers.

Moeder en kind samen aan het koken

Bij deze verandering vinden wij het als gemeente belangrijk dat: 

  • het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is,
  • de overstap stap-voor-stap en wijk-voor-wijk gaat,
  • de bewoners en ondernemers zelf kiezen hoe zij hun huis of gebouw verduurzamen

Lees hier de uitgangspunten:

de transitievisie Warmte (pdf, 7 MB)

Animatie: we gaan van het aardgas af

In de animatie laten we zien wat we belangrijk vinden en wat de eerste stappen zijn in Houten. De tekst gaat verder onder de animatie.

Alle huizen en gebouwen in Nederland gaan op een dag van het aardgas af, dus ook in onze gemeente. Dit betekent dat we overstappen op duurzame manieren om te verwarmen en te koken. We werken hier samen aan met organisaties, inwoners en ondernemers. In een plan van onze gemeente beschrijven we hoe we deze overstap naar aardgasvrij gaan maken en wat we hierbij belangrijk vinden. Het moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Het gaat stap voor stap en wijk voor wijk. Bewoners en ondernemers kiezen zelf hoe zij hun huis of kantoor energiezuinig maken. Aardgasvrij begint met goede isolatie, zodat de warmte beter binnen of juist buiten blijft. Daarna volgt de keuze voor een aardgasvrije oplossing. Dit kan hetzelfde zijn voor de hele buurt of juist specifiek voor uw huis. Veel huizen in Houten, Noord en in het buitengebied zijn minder goed geïsoleerd. Daarom starten we met een isolatie aanpak in het Oude Dorp en de Oorden. Samen met inwoners en lokale initiatieven gaan we daar aan de slag. Goede isolatie scheelt veel energie en het is prettiger wonen. In Houten Zuid gaan we al een stapje verder.

Hier kijken we met inwoners welke alternatieven voor aardgas per wijk het beste zijn. Het is landelijk afgesproken dat ook bedrijven verduurzamen. Bedrijventerreinen in Houten kunnen de komende jaren overstappen van aardgas op een elektrische oplossing. En ook zij gaan aan de slag met energiebesparing. Meer weten over aardgasvrij Houten? Of wilt u zelf de volgende stap zetten? Kijk op www.houten.nl/aardgasvrij.

 

Een aanpak passend bij uw buurt

Houten-Zuid

Zo pakken we dat aan:

  • We beschrijven de uitgangspunten in een document; de Transitievisie Warmte 1.0 (dit is inmiddels gedaan)
  • Samen met inwoners in Houten-Zuid hebben we de opties per wijk verkend (tot begin 2023). De wijk Polders komt na deze verkenning als beste uit de bus om als eerste aardgasvrij te maken.
  • Voordat de keuze van de wijk werd voorgelegd aan de gemeenteraad hebben we de inwoners van de wijk betrokken. We hebben opgehaald wat zij denken nodig te hebben om hun woning aardgasvrij te maken én geluisterd naar de vragen en zorgen die er zijn. Alles wat is opgehaald is verwerkt in een verslag en teruggekoppeld aan de inwoners. Het verslag is ook toegevoegd aan het raadsvoorstel, zodat de gemeenteraad een goed besluit kon nemen. Op 9 november 2023 heeft de raad besloten dat de Polders pilotwijk is op weg naar een aardgasvrije gemeente.

Houten-Noord

In Houten-Noord, specifiek het Oude Dorp en de Oorden, gaan we de komende tijd aan de slag met isolatie. Dat doen we samen met bewoners en lokale initiatieven.

Lees meer over de plannen in Houten-Noord

5 veelgestelde vragen

Heel Nederland wordt aardgasvrij, de gemeente Houten ook. Dat roept natuurlijk veel vragen op over aardgas. Hieronder 5 vaak gestelde vragen.

Aardgas is, net als aardolie en steenkool, een fossiele brandstof. Bij de verbranding van aardgas komt er CO₂ (kooldioxide) vrij. Dit is een broeikasgas en het draagt daardoor bij aan de opwarming van de aarde.

Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Dit is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Als gevolg daarvan moet de CO₂-uitstoot in 2050 met 85 tot 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990.

In Nederland hebben we daarom afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. In de gemeente Houten hebben we die doelstelling op 2040 gezet.
 

Het gaat zeker nog een aantal jaar duren voor de eerste huizen van het gas af gaan. We verwachten dat het in de meeste wijken minstens nog 10 jaar kan duren voordat alles helemaal klaar is voor de overstap. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat er na de besluitvorming over een wijk uitvoeringsplan nog een overgangsperiode van 8 jaar is. Het opstellen van een wijkuitvoeringsplan duurt ongeveer 2 jaar. Op dit moment is het idee dat we in 2024 willen starten met het maken van het eerste wijkuitvoeringsplan; het Polderplan voor de wijk Polders. U heeft dus genoeg tijd om uw huis klaar te maken. Daarom is het wel belangrijk om nu na te denken over de eerste stappen.

De gemeente heeft van het Rijk de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent dat zij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moet leiden. De gemeente heeft de taak om voor elke wijk een plan te maken om van het gas af te gaan. Dit doen we in overleg met alle partijen die bij een wijk betrokken zijn: bewoners, woningcorporaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en netbeheerder Stedin. 

De keuze voor een andere warmtebron wordt aan bewoners, ondernemers en gebouweigenaren voorgelegd op basis van een zorgvuldige afweging van alle alternatieven voor een wijk. Uiteindelijk beslist iedere woningeigenaar zelf of hij of zij meedoet met het alternatief voor de wijk, of zelf een ander passend alternatief zoekt. 

Na de verkenning volgt de fase van de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Het wijkuitvoeringsplan wordt met input van bewoners en gebouweigenaren uit de wijk gemaakt. Inwoners worden via o.a. het gemeentenieuws in de krant, huis-aan-huis brieven, de website en social media op de hoogte gehouden van de mogelijkheden om hieraan bij te dragen. Ook voor wijken waar nog geen wijkuitvoeringsplan wordt opgesteld, zal de gemeente communiceren over tussenstappen.  Iedereen heeft de mogelijkheid om mee te denken over de plannen voor Houten-Zuid via Houten Praat Mee.

Bekijk alle veelgestelde vragen (pdf, 114 KB)

Staat uw vraag hier niet tussen? Lees meer op de uitgebreide informatiepagina over Houten aardgasvrij.

Samenwerking

Stap-voor-stap van het aardgas af doen we samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere partijen. Voor het maken van de Transitievisie Warmte werkt de gemeente Houten samen met de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. De partijen delen zo kosten, kennis en ervaring. Elke gemeente maakt zijn eigen Transitievisie.