Aardgasvrij in de Polders

Samen met inwoners in Houten-Zuid hebben we de opties per wijk verkend (tot begin 2023). De wijk Polders komt na deze verkenning als beste uit de bus om als eerst aardgasvrij te maken.

Participatie startwijk Polders

Voordat de raad een besluit neemt, halen we eerst bij de inwoners op wat zij denken nodig te hebben om hun woning aardgasvrij te maken. En welke vragen en ideeën naar boven komen.

Online vragenlijst
We hebben twee bewonersavonden georganiseerd en een ontmoetingsplek in de wijk om met u in gesprek te gaan. Kon u niet naar een bewonersavond of de WarmteKeet komen? Dan kon u tot 10 mei via een online vragenlijst uw vragen of opmerkingen nog doorgeven. De vragenlijst is nu gesloten. We gaan alle opgehaalde informatie verwerken.

Terugkoppeling

Als alle informatie is verwerkt, geven wij u een terugkoppeling hierover. Alle inwoners van de Polders ontvangen namelijk een brief over de uitkomsten van dit participatietraject en wat de volgende stappen zullen zijn. In de tussentijd kunt u ook meepraten via ons platform HoutenPraatMee.

Verkenning

De verkenning in Houten-Zuid is afgerond begin 2023. De verkenning was gericht op het uitzoeken welke wijk het meest kansrijk is om als eerst aardgasvrij te worden. Er is hierbij gekeken naar de wensen van inwoners, kosten en mogelijkheden om aardgasvrij te worden.

Bij deze verkenning hebben we zowel de inwoners, stakeholders als overige lokale organisaties betrokken. Daarbij praatten we ook met een groep actieve bewoners via de klankbordgroep Houten-Zuid en kreeg iedereen de mogelijkheid mee te denken over de plannen via Houten Praat Mee.

In de verkenningsfase werden dus opties onderzocht. Er werd nog geen besluit genomen over een alternatief voor aardgas of over wanneer de gaslevering stopt. Nu de verkenning is afgerond en de wijk Polders als beste uit de bus komt, zijn we gestart met het participatietraject met de inwoners van de Polders.

Onderdeel van de verkenning was een digitale enquête in Houten-Zuid. Met de enquête wilde de gemeente onder woningeigenaren buiten de Vijfwal ophalen wat er leeft ten aanzien van het aardgasvrij maken van woningen. Lees hier het volledige rapport.

Lees hier over de aanpak in Houten-zuid

5 veel gestelde algemene vragen

We zijn in Houten-Zuid gestart, omdat daar de huizen al goed genoeg geïsoleerd zijn om de overstap te maken naar een andere schone warmtebron. Meer informatie hierover kunt u lezen op de startpagina.

Woningen binnen de Vijfwal zijn aangesloten op het warmtenet van Eneco. De warmte van dit net wordt nu nog opgewekt met aardgas. Eneco onderzoekt hoe het warmtenet verduurzaamd kan worden. Voor de overige wijken in Houten-Zuid is tijdens de verkenning naar voren gekomen dat een warmtepomp of een warmtnet de beste alternatieven zijn.

In Houten-Zuid lijkt een warmtepomp in elke woning dus de meest logische oplossing. Maar u bepaalt zelf hoe uw woning aardgasvrij wordt. Het aanleggen van een warmtenet gebeurt alleen als er genoeg mensen zijn, die daarop aangesloten willen worden. Alleen dan kan het betaalbaar zijn. Aansluiten op een warmtenet is vrijwillig.

Uit de verkenning is naar voren gekomen dat de wijk Polders het meest kansrijk is om als eerste aardgasvrij te worden. Als de raad hier in 2023 een besluit over neemt, gaan we samen met de inwoners van de Polders een plan maken waarin duidelijk wordt voor welk alternatief er wordt gekozen en wanneer de wijk van het aardgas af gaat.

Overige wijken komen later aan de beurt. Wilt u nu al uw woning aardgasvrij maken? Dan is een all electric warmtepomp een goed alternatief als uw huis goed geïsoleerd is. Laat u goed adviseren. Kijk ook eens bij GrijsnaarGroen in de demonstratieruimte. Zij hebben diverse warmtepompen staan en kunnen u adviseren. www.grijsnaargroen.nl

 

Dat is één van de aspecten waar naar gekeken wordt. Momenteel zijn we gestart met het participatietraject in de wijk Polders. We halen daar op wat de mensen denken nodig te hebben om hun woning aardgasvrij te maken. Financiën maakt daar ook onderdeel van uit. De gemeente heeft zelf geen subsidies beschikbaar, maar kan wel meedenken over oplossingen. Er zijn landelijk wel subsidies en via het Nationaal Warmtefonds kunt u duurzaamheidsleningen aanvragen met lage rentes. Uiteindelijk moet de overstap naar aardgasvrij voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Ook dat onderzoeken we bij het maken van het Polderplan. En als we op dat punt problemen tegen komen, proberen we die op te lossen. Oplossingen die ook ingezet kunnen worden in andere wijken.

Meewerken aan een alternatief is op dit moment nog geheel vrijwillig. De gemeente kan op dit moment het aardgas nog niet afsluiten. Dit kan de komende jaren veranderen. Er wordt door het kabinet gewerkt aan nieuwe wetgeving waarin mogelijk een verplichting wordt opgenomen. Dan kan de gemeenteraad over een aantal jaar een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief.

Dat besluit wordt zorgvuldig genomen, ruim voordat het gas daadwerkelijk weggaat in de wijk. Via het wijkuitvoeringsplan kunt u invloed hebben op de keuze en het tempo waarin het hele proces bij u in de buurt verloopt. U bent niet verplicht om mee te doen met het aangeboden alternatief voor aardgas. Dit betekent wel dat u zelf moet zorgen voor een andere manier van verwarmen en koken.