Aardgasvrij in de Polders

Verslag participatietraject Polders (pdf, 817 KB)

Houten wil in 2040 energieneutraal en aardgasvrij zijn. In kleine stappen en wijk voor wijk werken we hiernaartoe. Omdat de huizen in Houten-Zuid al goed geïsoleerd zijn, gaan we daar van start, samen met de inwoners.

We hebben daarom in Houten-Zuid, buiten de Vijfwal[1], onderzoek gedaan naar de beste plek om te starten. We hebben onder meer bekeken:

- waar inwoners binnen nu en 5 jaar hun cv-ketel moeten/willen vervangen;
- waar de meeste inwoners positief tegenover aardgasvrij staan;
- waar dichtbij een alternatieve warmtebron is, zoals bijvoorbeeld water.

Op basis hiervan komt de Polders, als beste uit de bus om als eerste aan de slag te gaan om de hele wijk aardgasvrij te maken. Aangezien we ons kunnen voorstellen dat dit vragen oproept en/of ideeën losmaakt, zijn we met de wijkbewoners in gesprek gegaan (participatietraject).

[1] Binnen de Vijfwal zijn woningen aangesloten op het warmtenet. De gemeente is met Eneco in gesprek over de verduurzaming daarvan.

Participatie startwijk Polders

Voordat de raad een besluit neemt in het najaar, hebben we eerst bij de inwoners opgehaald wat zij denken nodig te hebben om hun woning aardgasvrij te maken. En welke vragen en ideeën naar boven komen.

Hoe hebben we de informatie opgehaald?
We hebben twee bewonersavonden georganiseerd en een ontmoetingsplek in de wijk om met inwoners in gesprek te gaan. Daarnaast stond er online een vragenlijst open. Van alle opgehaalde informatie hebben we een verslag gemaakt. Deze kunt u hier (pdf, 817 KB) lezen. Het verslag gaat mee met het raadsvoorstel in het najaar. De inwoners hebben per brief het verslag ontvangen. Inwoners kunnen ook meepraten via ons platform HoutenPraatMee.

Ronde Tafel Gesprek 3 oktober en 24 oktober gemeenteraad

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, kunt u inspreken tijdens het Ronde Tafel Gesprek op 3 oktober. Meer informatie over het Ronde Tafel Gesprek en hoe u in kunt spreken vindt u via deze link Spreekrecht burgers en instellingen | Gemeente Houten. Wilt u het raadsvoorstel en de startnotitie voor die tijd lezen? Dat kan vanaf 19 september via deze pagina.

Gemeenteraad neemt besluit op 24 oktober

Op 24 oktober staat het raadsvoorstel over de Polders als pilotwijk naar aardgasvrij, op de agenda van de gemeenteraad. Bij het raadsvoorstel zit ook een startnotitie en het eerder gedeelde participatieverslag. In de startnotitie staat hoe alle partijen in de wijk samen een plan gaan maken. Dat plan heet het Polderplan en heeft tot doel om de Polders aardgasvrij te maken. De raad zal die avond een besluit nemen over het daadwerkelijk aanwijzen van de wijk als pilotwijk.

U bent bij beide bijeenkomsten van harte welkom. Alleen bij het Ronde Tafel Gesprek kunt u meepraten na aanmelding. Aanmelden kan via deze pagina. Bij de raadsvergadering kunt u niet inspreken (dan neemt u plaats op de publieke tribune). De raadsvergadering is ook online te volgen via deonline agenda. Vragen? Laat het ons weten via duurzaam@houten.nl.

Aanmelden voor de Nieuwsbrief Polders Aardgasvrij kan via onderstaande knop.

Aanmelden Nieuwsbrief

Verkenning

De verkenning in Houten-Zuid is afgerond begin 2023. De verkenning was gericht op het uitzoeken welke wijk het meest kansrijk is om als eerst aardgasvrij te worden. Er is hierbij gekeken naar de wensen van inwoners, kosten en mogelijkheden om aardgasvrij te worden.

Bij deze verkenning hebben we zowel de inwoners, stakeholders als overige lokale organisaties betrokken. Daarbij praatten we ook met een groep actieve bewoners via de klankbordgroep Houten-Zuid en kreeg iedereen de mogelijkheid mee te denken over de plannen via Houten Praat Mee.

In de verkenningsfase werden dus opties onderzocht. Er werd nog geen besluit genomen over een alternatief voor aardgas of over wanneer de gaslevering stopt. 

Onderdeel van de verkenning was een digitale enquête in Houten-Zuid. Met de enquête wilde de gemeente onder woningeigenaren buiten de Vijfwal ophalen wat er leeft ten aanzien van het aardgasvrij maken van woningen. Lees hier het volledige rapport.

Lees hier over de aanpak in Houten-zuid

5 veel gestelde algemene vragen

We zijn in Houten-Zuid gestart, omdat daar de huizen al goed genoeg geïsoleerd zijn om de overstap te maken naar een andere schone warmtebron. Meer informatie hierover kunt u lezen op de startpagina.

Woningen binnen de Vijfwal zijn aangesloten op het warmtenet van Eneco. De warmte van dit net wordt nu nog opgewekt met aardgas. Eneco onderzoekt hoe het warmtenet verduurzaamd kan worden. Voor de overige wijken in Houten-Zuid is tijdens de verkenning naar voren gekomen dat een warmtepomp of een warmtenet de beste alternatieven zijn.

In Houten-Zuid lijkt een warmtepomp in elke woning dus de meest logische oplossing. Maar u bepaalt zelf hoe uw woning aardgasvrij wordt. Het aanleggen van een warmtenet gebeurt alleen als er genoeg mensen zijn, die daarop aangesloten willen worden. Alleen dan kan het betaalbaar zijn. Aansluiten op een warmtenet is vrijwillig.

Uit de verkenning is naar voren gekomen dat de wijk Polders het meest kansrijk is om als eerste aardgasvrij te worden. Als de raad hier in 2023 een besluit over neemt, gaan we samen met de inwoners van de Polders een plan maken waarin duidelijk wordt voor welk alternatief er wordt gekozen en op welke manier de gemeente kan ondersteunen.

Overige wijken komen later aan de beurt. Wilt u nu al uw woning aardgasvrij maken? Dan is een all electric warmtepomp een goed alternatief als uw huis goed geïsoleerd is. Laat u goed adviseren. Kijk ook eens bij GrijsnaarGroen in de demonstratieruimte. Zij hebben diverse warmtepompen staan en kunnen u adviseren. www.grijsnaargroen.nl

 

Naar aanleiding van het participatietraject is naar voren gekomen dat betaalbaarheid een belangrijk punt is. De gemeente heeft zelf geen subsidies beschikbaar, maar kan wel meedenken over oplossingen. Er zijn landelijk wel subsidies en via het Nationaal Warmtefonds kunt u duurzaamheidsleningen aanvragen met lage rentes. Uiteindelijk moet de overstap naar aardgasvrij voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Ook dat onderzoeken we bij het maken van het Polderplan. En als we op dat punt problemen tegen komen, proberen we die op te lossen. Oplossingen die ook ingezet kunnen worden in andere wijken.

Meewerken aan een alternatief is op dit moment nog geheel vrijwillig. De gemeente kan op dit moment het aardgas nog niet afsluiten. Dit kan de komende jaren veranderen. Er wordt door het kabinet gewerkt aan nieuwe wetgeving waarin mogelijk een verplichting wordt opgenomen. Dan kan de gemeenteraad over een aantal jaar een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief.

Dat besluit wordt zorgvuldig genomen, ruim voordat het gas daadwerkelijk weggaat in de wijk. Via het wijkuitvoeringsplan kunt u invloed hebben op de keuze en het tempo waarin het hele proces bij u in de buurt verloopt. U bent niet verplicht om mee te doen met het aangeboden alternatief voor aardgas. Dit betekent wel dat u zelf moet zorgen voor een andere manier van verwarmen en koken.