Aardgasvrij in de Polders

Pilotwijk aardgasvrij

Polders is de pilotwijk op weg naar een aardgasvrije gemeente. Begin 2024 betrekken we de wijkbewoners bij het opstellen van het Polderplan. In het Polderplan komt te staan hoe de inwoners van het aardgas af willen gaan. De gemeente en inwoners gaan samen onderzoeken welke warmtebron het beste past bij de huizen en ieders inkomen. Dit kan verschillen per straat/huis. Voor het opstellen van het plan staat 2 jaar. Alle betrokkenen in de wijk - Stedin, school de Plantage, inwoners en Woonin - praten hierover mee.

Ondersteuning en begeleiding van de gemeente

Zowel bij het opstellen van het Polderplan als bij de uitvoering daarna ondersteunt en begeleidt de gemeente de inwoners. Voor inwoners is het vrijwillig om mee te doen met het Polderplan en de uitvoering (8 jaar) daarna. Inwoners die niet aanhaken hebben tot 2040 de tijd om hun woning aardgasvrij te maken, zonder ondersteuning en begeleiding van de gemeente.

Begin 2024 worden de wijkbewoners per brief geïnformeerd over de start en hoe zij mee kunnen doen.

Houten wil in 2040 aardgasvrij zijn om zo de klimaatverandering tegen te gaan. Dat betekent dat we van onze inwoners vragen om hun huis niet meer te verwarmen op aardgas en elektrisch te koken. In deze wijk, de wijk de Polders, gaan we daarmee beginnen. Waarom hebben we gekozen voor de wijk de polders als eerste wijk van het aardgas af te gaan? We hebben in de eerste instantie gekeken naar de wijken in Houten zuid. In Hputen Zuid staan redelijk nieuwe woningen die goed zijn geïsoleerd. De tweede vraag was: welke wijk gaan we dan doen binnen Houten Zuid? De polders is een hele geschikte wijk. De meeste woningen hier hebben een cv die aan het einde van de levensduur is. Verder blijkt dat de inwoners hier ook gematigd positief staan tegenover van het aardgas afgaan. En we hebben hier in de buurt een alternatieve warmtebron, namelijk water,. Dat maakt deze wijk kansrijk om als eerste succesvol van het aardgas af te gaan. Nadat we deze onderzoek hebben gedaan zijn we natuurlijk in gesprek gegaan met onze inwoners. We vinden het heel belangrijk om met onze inwoners te spreken over de manier waarop we van het aardgas af kunnen gaan. En we snappen dat er natuurlijk ook heel veel zorgen zijn. Om die reden hebben we twee informatieavonden hier in de buurt gehad. En we hebben een keet neergezet In de wijk waarin we beschikbaar waren om met onze inwoners te spreken. Die zorgen die vinden we heel belangrijk, want daar zullen we ook in het polder plan aandacht aan moeten besteden. Vervolgens hebben we aan de Raad gevraagd om ook echt deze wijk aan te wijzen als eerste wijk op weg naar aardgasvrij. En de Raad heeft daar ja op gezegd. Hoe gaan we dat doen? In 2024 gaan we in gesprek met onze inwoners. De bedoeling is om in een periode van twee jaar te komen tot het maken van een polder plan. In dat polder plan staat beschreven op welke wijze de woningen van het aardgas afgaan. Maar voordat we zover zijn, gaan we eerst samen met onze inwoners onderzoeken op welke manier dat het beste kan. En houden we ook rekening met ieders portemonnee. We doen dit natuurlijk niet alleen We werken samen met Woonin, de woningbouwcorporatie die hier een aantal huurwoningen heeft. En met stedin de netbeheerder. We vragen onze inwoners om vrijwillig mee te doen om van het aardgas af te gaan. En in de komende jaren is daarbij heel veel ondersteuning aanwezig vanuit de gemeente. Als iemand ervoor kiest om nu de woning niet van het aardgas af te halen, is dat een eigen keuze, maar de bedoeling is wel dat alle woningen uiteindelijk in 2040 van het aardgas afgaan. Als het polderpark klaar is, gaan we aan de gemeenteraad vragen om het vast te stellen. En als het plan eenmaal is vastgesteld, dan gaan we over tot de uitvoering van een jaar of 8 tot 10.  En uiteraard ondersteunen we onze inwoners daar uitgebreid bij. Alles wat we leren in de polders gaan we natuurlijk gebruiken in andere wijken die ook van het aardgas af zullen gaan. Daartoe gaan we een evaluatie houden en met de informatie daarvan gaan we een nieuwe wijk selecteren. Welke dat wordt dat gaan we later pas bepalen. Het is natuurlijk ook een heel groot project, wat we graag samen met de inwoners doen. Als je nou meer wil weten over dit project en ook over het vervolg, kijk dan op onze website www.houten.nl/aardgasvrijpolders

Waarom is gekozen voor de Polders?

Houten wil in 2040 energieneutraal en aardgasvrij zijn. In kleine stappen en wijk voor wijk werken we hiernaartoe. Omdat de huizen in Houten-Zuid al goed geïsoleerd zijn, zijn we daar gestart.

We hebben in Houten-Zuid, buiten de Vijfwal[1], een verkenning gedaan naar de beste plek om te starten. We hebben onder meer bekeken:

- waar inwoners binnen nu en 5 jaar hun cv-ketel moeten/willen vervangen;
- waar de meeste inwoners positief tegenover aardgasvrij staan;
- waar dichtbij een alternatieve warmtebron is, zoals bijvoorbeeld water.

Op basis hiervan komt de Polders als beste uit de bus om als eerste aan de slag te gaan om de hele wijk aardgasvrij te maken. Aangezien we ons konden voorstellen dat dit vragen oproept en/of ideeën losmaakt, zijn we met de wijkbewoners in gesprek gegaan (participatietraject).

[1] Binnen de Vijfwal zijn woningen aangesloten op het warmtenet. De gemeente is met Eneco in gesprek over de verduurzaming daarvan.

Participatie startwijk Polders

Voordat de raad een besluit nam, hebben we eerst bij de inwoners opgehaald wat zij denken nodig te hebben om hun woning aardgasvrij te maken. En welke vragen en ideeën naar boven komen.

Hoe hebben we de informatie opgehaald?
We hebben twee bewonersavonden georganiseerd en een ontmoetingsplek in de wijk om met inwoners in gesprek te gaan. Daarnaast stond er online een vragenlijst open. Van alle opgehaalde informatie hebben we een verslag gemaakt. Deze kunt u hier (pdf, 817 KB) lezen. Het verslag ging mee met het raadsvoorstel. De inwoners hebben per brief het verslag ontvangen. Inwoners kunnen ook meepraten via ons platform HoutenPraatMee.

Besluit gemeenteraad

Na twee Ronde Tafel Gesprekken en een extra bewonersavond heeft de gemeenteraad 9 november 2023 ingestemd met het voorstel om de Polders aan te wijzen als pilotwijk op weg naar aardgasvrij.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de Nieuwsbrief Polders Aardgasvrij. Dit kan via onderstaande knop.

Aanmelden Nieuwsbrief

De verkenning in Houten-Zuid is afgerond begin 2023. De verkenning was gericht op het uitzoeken welke wijk het meest kansrijk is om als eerst aardgasvrij te worden. Er is hierbij gekeken naar de wensen van inwoners, kosten en mogelijkheden om aardgasvrij te worden.

Bij deze verkenning hebben we zowel de inwoners, stakeholders als overige lokale organisaties betrokken. Daarbij praatten we ook met een groep actieve bewoners via de klankbordgroep Houten-Zuid en kreeg iedereen de mogelijkheid mee te denken over de plannen via Houten Praat Mee.

In de verkenningsfase werden dus opties onderzocht. Er werd nog geen besluit genomen over een alternatief voor aardgas of over wanneer de gaslevering stopt. 

Onderdeel van de verkenning was een digitale enquête in Houten-Zuid. Met de enquête wilde de gemeente onder woningeigenaren buiten de Vijfwal ophalen wat er leeft ten aanzien van het aardgasvrij maken van woningen. Lees hier het volledige rapport.

Lees hier over de aanpak in Houten-zuid

5 veel gestelde algemene vragen

We zijn in Houten-Zuid gestart, omdat daar de huizen al goed genoeg geïsoleerd zijn om de overstap te maken naar een andere schone warmtebron. Meer informatie hierover kunt u lezen op de startpagina.

Woningen binnen de Vijfwal zijn aangesloten op het warmtenet van Eneco. De warmte van dit net wordt nu nog opgewekt met aardgas. Eneco onderzoekt hoe het warmtenet verduurzaamd kan worden. Voor de overige wijken in Houten-Zuid is tijdens de verkenning naar voren gekomen dat een warmtepomp of een warmtenet de beste alternatieven zijn.

In Houten-Zuid lijkt een warmtepomp in elke woning dus de meest logische oplossing. Maar u bepaalt zelf hoe uw woning aardgasvrij wordt. Het aanleggen van een warmtenet gebeurt alleen als er genoeg mensen zijn, die daarop aangesloten willen worden. Alleen dan kan het betaalbaar zijn. Aansluiten op een warmtenet is vrijwillig.

Bij het maken van het Polderplan gaan we samen met de inwoners uitzoeken welk alternatief het beste past bij ieders huis en inkomen (dit kan verschillen per huistype) en op welke manier de gemeente kan ondersteunen.

Overige wijken komen later aan de beurt. Wilt u nu al uw woning aardgasvrij maken? Dan is een all electric warmtepomp een goed alternatief als uw huis goed geïsoleerd is. Laat u goed adviseren. Kijk ook eens bij GrijsnaarGroen in de demonstratieruimte. Zij hebben diverse warmtepompen staan en kunnen u adviseren. www.grijsnaargroen.nl

 

Naar aanleiding van het participatietraject is naar voren gekomen dat betaalbaarheid een belangrijk punt is. De gemeente heeft zelf geen subsidies beschikbaar, maar kan wel meedenken over oplossingen. Er zijn landelijk wel subsidies en via het Nationaal Warmtefonds kunt u duurzaamheidsleningen aanvragen met lage rentes. Uiteindelijk moet de overstap naar aardgasvrij voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Ook dat onderzoeken we bij het maken van het Polderplan. En als we op dat punt problemen tegen komen, proberen we die op te lossen. Oplossingen die ook ingezet kunnen worden in andere wijken.

Meewerken aan een alternatief is vrijwillig. Via het Polderplan kunt u invloed hebben op de keuze en het tempo waarin het hele proces bij u in de buurt verloopt. U bent niet verplicht om mee te doen met het aangeboden alternatief voor aardgas. Dit betekent wel dat u zelf moet zorgen voor een andere manier van verwarmen en koken voor 2040.