Meer informatie over aardgasvrij Houten

Deze pagina geeft verdiepende informatie over aardgasvrij wonen in de gemeente Houten. Zoekt u naar de inleiding van dit thema of naar basisinformatie? Bekijk dan de startpagina van dit thema.

Meer over aardgas en klimaat

Aardgas is, net als aardolie en steenkool, een fossiele brandstof. Het wordt uit de grond gewonnen, onder andere in Nederland, maar ook op veel andere plekken in de wereld. Bij de verbranding van aardgas komt er CO₂ (kooldioxide) vrij. Dit is een broeikasgas en het draagt daardoor bij aan de opwarming van de aarde.

Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Dit is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Als gevolg daarvan moet de CO₂-uitstoot in 2050 met 85 tot 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990.

Bijna 95% van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO₂-uitstoot. In Nederland heeft het Rijk bepaald dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. De gemeenteraad heeft die doelstelling op 2040 gezet.

Aardgas in het buitenland

Wellicht vraagt u zich af waarom wij afstappen van aardgas, terwijl landen zoals Duitsland juist overstappen op aardgas. Wat belangrijk is om te weten is dat in deze landen de startsituatie anders is. Met Duitsland als voorbeeld: hier worden huizen nog verwarmd met verouderde olieketels en wordt elektriciteit nog opgewekt via zeer vervuilende bruinkoolcentrales. Omdat Duitsland zo snel mogelijk af wil van olieketels is er een forse premie voor de vervanging van deze ketels door een hr-ketel of een warmtepomp, vooral in gebieden waar al een gasnet ligt.

Het is een logische tussenstap die snel zorgt voor veel minder CO₂-uitstoot. Het is vergelijkbaar met de subsidie in Nederland voor hybride warmtepompen, die ook deels op aardgas werken. Maar het is niet reëel om de Duitse aanpak samen te vatten als ‘van olie naar aardgas’.

Meer over de verschillende alternatieven voor aardgas

De alternatieven voor aardgas kunnen worden opgedeeld in 3 hoofdoplossingen:

  1. Volledig elektrisch
  2. Een warmtenet
  3. Een ander soort gas

Binnen deze hoofdoplossingen zijn verschillende deeloplossingen.

Meebeslissen over de plannen

U kunt als inwoner meebeslissen. De keuzes voor een aardgasvrije gemeente worden in twee stappen gemaakt.

  1. Landelijk is afgesproken dat de gemeente uiterlijk in 2021 eerst een Transitievisie Warmte vaststelt. Daarin wordt het tijdspad vastgelegd waarin wijken worden verduurzaamd.
  2. Na de Transitievisie Warmte volgen in de eerste wijken de uitvoeringsplannen per wijk. In het wijkuitvoeringsplan bepaalt de gemeente samen met bewoners en gebouweigenaren welk alternatieve warmtevoorziening het beste past bij die wijk. Na vaststelling van zo’n wijkuitvoeringsplan duurt het meestal nog 5 tot 10 jaar voordat de wijk daadwerkelijk aardgasvrij is.

Vaak moeten aanpassingen in de woning worden gedaan bij de overstap naar een alternatief voor aardgas. Daarom gaat de gemeente met bewoners in gesprek over de beste oplossing met het meeste draagvlak. Een mogelijkheid is ook dat bewoners zelf het voortouw nemen om samen met de gemeente en andere partijen een oplossing te zoeken.

Een nieuwe cv-ketel?

Is uw cv-ketel kapot? Dit is een goed moment om na te gaan of u uw woning kunt verwarmen zónder aardgas.

U kunt ook kiezen voor een nieuwe cv-ketel. De meeste buurten en wijken zullen de komende 10 tot 15 jaar nog niet aardgasvrij worden. Een nieuwe cv-ketel kan nu dus nog een verstandige keus zijn. Moderne hoog-rendement (hr) cv-ketels zijn veel zuiniger dan de oude cv-ketels.

Ook met een nieuwe cv-ketel kunt u al een eerste stap zetten richting aardgasvrij. Bijvoorbeeld met een cv-ketel gecombineerd met een zonneboiler, of een hybride warmtepomp. Mogelijk kunt u hier ook subsidie voor krijgen.

Kijk voor advies en een overzicht van financiële regelingen op www.jouwhuisslimmer.nl.

Meer over koken zonder aardgas

Koken op een inductiekookplaat lijkt het meest op koken op gas. Koken op inductie is energiezuiniger en veiliger dan koken op gas. Daarnaast is een inductiekookplaat makkelijker schoon te maken en kookt bijvoorbeeld een pan water veel sneller dan op gas.

Als u overstapt op elektrisch koken, is het raadzaam om u goed te laten adviseren of uw elektriciteitsaansluiting hiervoor geschikt is. In sommige gevallen is een extra elektriciteitsgroep nodig. Dit kunt u navragen bij uw keukenleverancier of installateur.

Meer over de kosten van aardgasvrij wonen

Aan sommige energiebesparende maatregelen hangt een prijskaartje. Op www.jouwhuisslimmer.nl kunt u informatie vinden over verschillende maatregelen. Door bijvoorbeeld de quickscan te doen ziet u welke isolatiemaatregelen voor uw woning mogelijk zijn en wat de kosten en opbrengsten zijn. Ook kunt u een offerte opvragen bij bedrijven uit de omgeving.

Wat aardgasvrij wonen voor u oplevert, hangt af van de maatregelen die in uw woning worden genomen. Over het algemeen leidt betere isolatie tot meer comfort. Ook gaat uw energierekening omlaag. Zeer goed isolerend glas is duurder, maar zorgt voor veel meer comfort in huis. Ook vloerverwarming is comfortabel. Bij vergaande isolatie is het wel goed om te (laten) bekijken of uw huis voldoende wordt geventileerd. Aardgasvrij wonen is ook veiliger. Koken met gas kan gevaarlijke situaties opleveren omdat er sprake is van open vuur. Een voordeel van wonen zonder aardgas is dat er geen koolmonoxidegevaar meer is.