De regels

Geluid van Windmolen

De maat voor geluid is dB (decibel). Meer decibel is meer geluid. Voor de regels van geluid van windmolenparken gebruiken we in Nederland dB Lden en dB Lnight.

Lden

dB Lden staat voor Level day-evening-night (geluidsniveau -dag-avond-nacht). Elk uur wordt het geluid van de molen(s) bepaald. Bij geluid tussen 19.00 – 23.00 uur tellen we 5 dB strafcorrectie op. In de nacht van 23.00 – 7.00 uur komt er 10 dB strafcorrectie bij. Het gemiddelde in een kalenderjaar is dB Lden.

Lnight

dB Lnight is het gemiddelde in een jaar van alle metingen tussen 23.00 en 7.00 uur (zonder strafcorrectie).

Geluidsterkte dB Bron
0 Volledig stil
10 Gehoordrempel
20 Druppelende kraan
40 Fluisteren Bibliotheek
50 Rustig gesprek, Vaatwasser
70 Piano, Stofzuiger
80 Snelweg op 100 m
90 Vrachtwagen
110 Discotheek
120 Sirene
130 Startend straalvliegtuig

Handhaving

In Houten bekijkt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) of de windparken zich aan de regels houden. Een windpark krijgt een boete als aan het eind van het jaar blijkt dat het windpark te veel geluid heeft gemaakt.

Controle

In de loop van het jaar wordt het windpark ook in de gaten gehouden. De RUD vraagt Eneco de instelling van de molens te veranderen als ze verwacht dat het windpark aan het eind van het jaar niet binnen de regels blijft.