Windmolen bij de Meerpaal

Windpark Houten

In 2040 wil de gemeente klimaat- en energieneutraal zijn. Daarvoor moeten we stroom maken uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Zon en wind raken nooit op.

In het najaar van 2013 is Windpark Houten met drie windturbines van 2 MW gaan draaien. Voor het windpark gelden strenge regels. Voor geluid moet Windpark Houten zich houden aan 45 dB Lden en 39 dB Lnight. Als de wieken van een molen schaduw kunnen geven in woningen moet de molen direct stilgezet worden. Bij kans op ijsvorming moeten de wieken parallel aan de wegen in de omgeving worden gezet.

Het park levert duurzame stroom voor 4.700 woningen. Dat is bijna 2,5% van de energie die Houten gebruikt. Windpark Houten is daardoor belangrijk om Houten energieneutraal te maken.

Wilt u overlast melden?

Heeft u last van geluid of slagschaduw van de windturbines? Meld het bij de RUD Utrecht. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.