Windmolen bij de Meerpaal

Windpark Houten

Gemeente Houten is voorstander van schone en duurzame energie. In 2040 wil zij klimaat- en energieneutraal zijn. Op dit moment wordt 4,6% van de energie duurzaam opgewekt. Om in de toekomst 100% duurzame energie te kunnen opwekken, is veel nodig. De windmolens aan de Veerwagenweg dragen bij aan deze doelstelling.

Wilt u overlast melden?

Heeft u last van geluid of slagschaduw van de windturbines? Meld het bij de RUD Utrecht. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Naar het overzicht