Windmolen bij de Meerpaal

Windpark Houten

In 2040 wil de gemeente klimaat- en energieneutraal zijn. Daarvoor moeten we stroom maken uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Zon en wind raken nooit op. Van de energie, die Houten gebruikt, wordt in 2022 13% opgewekt uit zon en wind.

In het najaar van 2013 is Windpark Houten met drie windturbines van 2 MW gaan draaien. Het park levert duurzame stroom voor ongeveer 4.000 huishoudens. Dat is ruim 2% van de energie die Houten gebruikt. Windpark Houten is belangrijk om Houten energieneutraal te maken.

Wilt u overlast melden?

Heeft u last van geluid of slagschaduw van de windturbines? Meld het bij de RUD Utrecht. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Voor Windpark Houten gelden strenge regels voor geluid en slagschaduw. De regels zorgen voor minder overlast voor de omgeving. Door die strenge regels staan de windmolens vaak stil. Eneco wil minder strenge regels voor geluid waardoor het meer stroom kan opwekken. Het bedrijf heeft daarvoor begin 2022 een voorstel voor nieuwe regels voor geluid bij de gemeente ingeleverd. Eneco stelt als geluidsnorm 47 dB Lden voor. Adviesbureau Pondera en Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht hebben voor de gemeente het voorstel beoordeeld.

Het college heeft de beoordeling besproken. Het heeft gekozen voor 45 dB Lden en 39 dB Lnight als normen voor het windpark. Een definitief besluit neemt het college 8 november 2022. Deze normen zijn strenger dan Eneco voorstelt. Het college kiest voor de strengere regels omdat deze zorgen voor minder overlast voor bewoners die in de buurt wonen. De regels voor slagschaduw veranderen niet.

Voor Windpark Houten gelden strenge regels voor geluid en slagschaduw. De regels zorgen voor minder overlast voor de omgeving. Door die strenge regels staan de windmolens vaak stil. Eneco wil minder strenge regels voor geluid waardoor het meer stroom kan opwekken. Het bedrijf heeft daarvoor begin 2022 een voorstel voor nieuwe regels voor geluid bij de gemeente ingeleverd. Eneco stelt als geluidsnorm 47 dB Lden voor. Adviesbureau Pondera en Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht hebben voor de gemeente het voorstel beoordeeld.

Het college heeft de beoordeling besproken. Het heeft gekozen voor 45 dB Lden en 39 dB Lnight als normen voor het windpark. Een definitief besluit neemt het college 8 november 2022. Deze normen zijn strenger dan Eneco voorstelt. Het college kiest voor de strengere regels omdat deze zorgen voor minder overlast voor bewoners die in de buurt wonen. De regels voor slagschaduw veranderen niet.