windmolens langs kanaal

Archief Windpark Houten

Eind 2022 heeft het college van B&W een besluit genomen over de nieuwe geluidregels voor Windpark Houten. De raadsinformatiebrief met bijlages geeft toelichting over het besluit.

Documentatie