Regenwater

Klimaatbestendiger Houten

Door de klimaatverandering krijgen we ook in onze gemeente steeds vaker te maken met extreme neerslag. Houten wil klimaatproof zijn in 2040 en neemt daarom de volgende maatregelen:

  • Aanpak van plekken waar bij hevige buien water bij panden naar binnen kan stromen. In overleg met bewoners treffen we op 58 plekken met ongeveer 215 panden beschermende maatregelen.
  • Een jaarlijks ontsteen- en vergroenprogramma van 200.000 euro in de openbare ruimte. We halen straatstenen en tegels weg en leggen gazon aan waarin schoon regenwater in de grond zakt. Zo belasten we het riool minder en de straat komt er groener uit te zien.
  • Bijdrageregeling voor bewoners. Hiermee kunnen zij een financiële vergoeding krijgen om daken van de riolering af te koppelen en om groene daken aan te leggen.

Wij streven naar een verhouding tussen groen/water en verharding van 60/40. Nu is dat 56/44. We willen de negatieve gevolgen van klimaatverandering in het stedelijk gebied verminderen. Daarvoor is het belangrijk dat ook bewoners en bedrijven hun eigen terrein zo groen mogelijk inrichten.

Met deze maatregelen kunnen we helaas de oorzaak van de klimaatverandering niet wegnemen. Daarvoor moet de CO2 uitstoot door ons allen fors naar beneden.

Samen met het Water- en Rioleringsplan heeft de raad ook twee nieuwe regelingen vastgesteld:

  1. de verordening afvoer hemelwater en grondwater en
  2. de verordening buitenriolering.

Vooral de eerste regeling helpt de gemeente bij het voorkomen van overlast en schade door regenwater en het tegengaan van verdroging.