Milieu omgevingsinformatie

Gemeente Houten probeert zoveel mogelijk milieurelevante omgevingsinformatie digitaal te ontsluiten. Deze informatie kunt u voor diverse doeleinden nodig hebben. Denk aan bijvoorbeeld een vergunningaanvraag voor een woning of een andersoortig initiatief.