Grond en bouwstoffen: melding

Bent u van plan grond-, baggerspecie of bouwstoffen toe te passen of tijdelijk op te slaan? Dan moet u dit in veel gevallen melden via het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit.

Het Meldpunt bodemkwaliteit stuurt u melding door naar RUD Utrecht. Zij beoordelen of u de grond en/of bouwstoffen mag (her)gebruiken