Grondverzet

In de gemeente Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik is het mogelijk om ontgraven grond opnieuw in de regio te gebruiken. Hieraan zijn regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit en in de Nota bodembeheer van de gemeenten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Vergunningverlening van de gemeente Houten, telefoonnummer (030) 63 92 611, of uw vraag per e-mail stellen via meldpuntbodemkwaliteit@houten.nl.