Watervergunningen aanvragen

Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren hebt u een vergunning nodig van de gemeente Houten of het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Zomaar afvalwater lozen is verboden. Dit kan slecht zijn voor het milieu en de gezondheid. De Rijksoverheid heeft daarom wettelijke regels vastgesteld.