Speelbos nieuw wulven

Bos Nieuw Wulven

Bos Nieuw Wulven is een recreatiegebied voor inwoners van Houten, Bunnik en regio Utrecht. Uit onderzoek blijkt dat dat er in de buurt te weinig recreatiemogelijkheden zijn. Om te voorzien in die behoefte is Bos Nieuw Wulven sinds 2016 in ontwikkeling om een gevarieerd en aantrekkelijk recreatiegebied te worden. De werkschuur is al in gebruik. In de week van 12 augustus 2024 start de bouw van het restaurant en het terrein eromheen.

Duurzaam en multifunctioneel restaurant

Het restaurant komt naast het speelbos en bestaat uit twee verdiepingen met een fraai terras aan het water. Op de benedenverdieping komt de keuken, het restaurant en een ruimte voor activiteiten. De bovenverdieping biedt ruimtes voor groepen, vergaderen of workshops. Het gebouw is van hout en glas en is grotendeels zelfvoorzienend door goede isolatie en een duurzame energie installatie. Er komt geen gasaansluiting. Rondom het restaurant komen fruit- en notenbomen, bloemen, kruiden, eetbare gewassen en extra recreatievoorzieningen.

Werk in uitvoering: restaurant en voorzieningen rondom

In de week van 12 augustus starten de werkzaamheden voor de bouw van het restaurant en de voorzieningen rondom. Er wordt gewerkt op werkdagen en soms op zaterdagen tussen 7.00 en 19.00 uur:

 • Start eerste voorbereidende werkzaamheden: week van 12 augustus
  Grondwerk fundering, egaal maken van het perceel waar de moestuin komt, verwijderen van een deel van de wal van het speelfort zodat het restaurant hiermee straks verbonden is.
 • Heiwerkzaamheden: week van 19 augustus
  De heiwerkzaamheden duren 1 à 2 dagen en zijn in de omgeving goed te horen.
 • Oplevering restaurant casco: voor  kerst 2024
 • Afwerking binnen en buiten: 2025
  De aanleg van duurzame installaties en keuken, het terras rondom het restaurant en de moestuin. Ook worden sommige voorzieningen in het speelfort vervangen of bijgeplaatst en wordt er extra groen aangeplant.

Het recreatiegebied en het speelbos blijven zoveel mogelijk toegankelijk voor bezoekers. Het kan voorkomen dat sommige paden tijdelijk worden afgesloten of omgeleid. Het vrachtverkeer rijdt via de Rondweg het terrein op om bij de bouwplaats te komen. Er is altijd iemand aanwezig als het vrachtverkeer het fietspad moet oversteken. De parkeerplaats wordt gebruikt voor laden, lossen en opslag van materialen en blijft tot de opening van restaurant gesloten in verband met de veiligheid.

Vragen over de bouwwerkzaamheden? Mail naar info@wereldvanweelde.nl.

Het parkeerterrein voor bezoekers van Bos Nieuw Wulven - aan de Rondweg, ter hoogte van afslag De Weide / Het Veld - is sinds eind 2020 gereed. Het terrein is onderdeel van de ontwikkelingen van dit gebied.

De gemeente en Staatsbosbeheer - die tevens eigenaar is van het terrein – spraken af dat het parkeerterrein samen met het restaurant opengaat. De exploitant van het restaurant gaat ook het dagelijks toezicht op het parkeerterrein verzorgen. Tot die tijd blijft het parkeerterrein niet in gebruik, behalve tijdens de bouw van het restaurant. De slagboom op het parkeerterrein is echter nog niet in werking, ondanks de getrokken kabels. De technische installatie van de slagboom (voeding en bedieningsapparatuur) krijgt plek in het restaurant. Tot de opening van het restaurant wordt het parkeerterrein in de avonduren niet afgesloten door de slagboom.

Het restaurant met voorzieningen rondom is onderdeel van het plan: de Wereld van Weelde. Dit plan ontwikkelde de duurzame Houtense ondernemer Saskia Hagendoorn verder uit met Staatsbosbeheer, provincie Utrecht en gemeenten Houten en Bunnik. Bij de invulling van het plan werd rekening gehouden met de uitkomsten van de Staatsbosbeheer enquête. Saskia Hagedoorn voert dit plan uit en exploiteert het.

Bekijk hieronder de video van Saskia Hagendoorn

Stichting Natuurlijke Recreatie gebruikt de werkschuur sinds september 2023 voor opslag van materialen om te natuur en voorzieningen in het bos te beheren en onderhouden. In de werkschuur doen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leer- en werkervaring op in het groen (en dagbesteding). Ook starten vanuit de werkschuur educatieve activiteiten van IVN/NME en Milieuwerkgroep Houten. Zo worden er nog meer mensen betrokken bij de natuur in Nieuw Wulven.

Stichting Natuurlijke Recreatie maakte het plan “Het Nieuwe Bos Wulven”. Daarin staat hoe het bos een plek wordt voor recreanten van elke leeftijd. De stichting wil horeca en (gratis) recreatieve voorzieningen aanbieden. Zo kunnen bezoekers op een laagdrempelige, speelse en sportieve manier Nieuw Wulven ontdekken. Daarbij staan cultuur, natuur en de bezoeker centraal. Ook zorgt de Stichting voor maatschappelijke verbinding met de werkschuur. De Stichting gaat pal naast het speelbos ongeveer 1 hectare ontwikkelen (totale gebied is 106 hectare). De gratis voorzieningen die er komen sluiten aan op het speelbos, de routestructuur en de behoeften uit de regio.

Het bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven is vastgesteld en onherroepelijk. De afslag aan de Rondweg en het parkeerterrein is gereed en nog niet open.

 • Werkschuur gereed: september 2023
 • Omgevingsvergunning restaurant: december 2023
 • Start bouw restaurant: augustus 2024
 • Restaurant gereed: medio 2025