Speelbos nieuw wulven

Bos Nieuw Wulven

Bos Nieuw Wulven is een recreatiegebied voor inwoners van Houten, Bunnik en regio Utrecht. Uit onderzoek blijkt dat dat er in de buurt te weinig recreatiemogelijkheden zijn. Om te voorzien in die behoefte is Bos Nieuw Wulven sinds 2016 in ontwikkeling om een gevarieerd en aantrekkelijk recreatiegebied te worden. De werkschuur is al in gebruik. Medio 2024 start de bouw van het restaurant.

Plannen restaurant en de voorzieningen rondom

De duurzame Houtense ondernemer Saskia Hagendoorn ontwikkelde het schetsontwerp van het restaurant en de plannen met de voorzieningen rondom verder uit met Staatsbosbeheer, provincie Utrecht en gemeenten Houten en Bunnik. Het totale plan heet: “Wereld van Weelde”. Rondom het restaurant komen fruit- en notenbomen, bloemen, kruiden, eetbare gewassen en extra recreatievoorzieningen. Bij de invulling van het plan werd rekening gehouden met de uitkomsten van de Staatsbosbeheer enquête. Saskia Hagedoorn gaat dit plan uitvoeren en exploiteren. Na de bouw van het restaurant start de uitvoering van de natuurlijke en recreatieve voorzieningen rondom.

Bekijk hieronder de video van Saskia Hagendoorn

De omgevingsvergunning voor de bouw van het restaurant is goedgekeurd. Tot 27 april 2024 loopt er een bezwaartermijn. Dan kunt u de vergunning inzien en daarop reageren door te mailen naar omgevingsloket@houten.nl of te bellen met de gemeente via 030-63 92 611.

Het parkeerterrein voor bezoekers van Bos Nieuw Wulven - aan de Rondweg, ter hoogte van afslag De Weide / Het Veld - is sinds eind 2020 gereed. Het terrein is onderdeel van de ontwikkelingen van dit gebied.

De gemeente en Staatsbosbeheer - die tevens eigenaar is van het terrein – spraken af dat het parkeerterrein samen met het restaurant opengaat. De exploitant van het restaurant gaat ook het dagelijks toezicht op het parkeerterrein verzorgen. Tot die tijd blijft het parkeerterrein niet in gebruik. Behalve tijdens de bouw van het restaurant, dan wordt het gebruikt voor laden en lossen van bouwverkeer. De slagboom op het parkeerterrein is echter nog niet in werking, ondanks de getrokken kabels. De technische installatie van de slagboom (voeding en bedieningsapparatuur) krijgt plek in het restaurant. Tot de opening van het restaurant wordt het parkeerterrein in de avonduren niet afgesloten door de slagboom.

Stichting Natuurlijke Recreatie gebruikt de werkschuur sinds september 2023 voor opslag van materialen om te natuur en voorzieningen in het bos te beheren en onderhouden. In de werkschuur doen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leer- en werkervaring op in het groen (en dagbesteding). Ook starten vanuit de werkschuur educatieve activiteiten van IVN/NME en Milieuwerkgroep Houten. Zo worden er nog meer mensen betrokken bij de natuur in Nieuw Wulven.

Stichting Natuurlijke Recreatie maakte het plan “Het Nieuwe Bos Wulven”. Daarin staat hoe het bos een plek wordt voor recreanten van elke leeftijd. De stichting wil horeca en (gratis) recreatieve voorzieningen aanbieden. Zo kunnen bezoekers op een laagdrempelige, speelse en sportieve manier Nieuw Wulven ontdekken. Daarbij staan cultuur, natuur en de bezoeker centraal. Ook zorgt de Stichting voor maatschappelijke verbinding. In de werkschuur komen onder meer leer- en werktrajecten. De Stichting gaat pal naast het speelbos ongeveer 1 hectare ontwikkelen (totale gebied is 106 hectare). De gratis voorzieningen die er komen sluiten aan op het speelbos, de routestructuur en de behoeften uit de regio.

De laatste ontwikkeling, de bouw van het restaurant, start medio 2024. Als het restaurant klaar is, gaat ook het parkeerterrein bij de Rondweg open. De beheerder van het restaurant verzorgt ook het beheer en toezicht van het parkeerterrein. Zie ook Parkeerterrein blijft voorlopig dicht.

Het bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven is vastgesteld en onherroepelijk. De afslag aan de Rondweg en het parkeerterrein is gereed en nog niet open.

  • Werkschuur gereed: september 2023
  • Omgevingsvergunning restaurant: december 2023
  • Start bouw restaurant: medio 2024
  • Restaurant gereed: medio 2025