Speelbos nieuw wulven

Bos Nieuw Wulven

Bos Nieuw Wulven is 20 jaar geleden als recreatiegebied aangelegd. Het bos is bestemd voor de inwoners van Houten, Bunnik en de regio. Uit onderzoek blijkt dat zij een tekort ervaren aan recreatiemogelijkheden in de buurt. 

Om te voorzien in hun behoefte is het de bedoeling om het aanbod van voorzieningen en de bereikbaarheid van Nieuw Wulven te verbeteren.

Sinds december 2020 is het nieuwe parkeerterrein aan de Rondweg, ter hoogte van inprikker De Weide / Het Veld, voor het Bos Nieuw Wulven gereed. Dit parkeerterrein maakt onderdeel uit van de plannen van Staatsbosbeheer, Provincie Utrecht en gemeente Houten om de regionale recreatiefunctie van het Bos Nieuw Wulven uit te breiden. Onderdeel van de uitbreiding zijn ook de bouw van een werkschuur en een restaurant.

De afspraak tussen gemeente en Staatsbosbeheer (de eigenaar van het terrein) is dat het parkeerterrein pas open gaat als ook het restaurant geopend is.

Het dagelijks toezicht op het parkeerterrein zal door de exploitant van het nieuwe restaurant worden verzorgd en zolang het restaurant niet geopend is en toezicht en de sociale controle ontbreken, is het risico op (geluids)overlast te groot.

Het parkeerterrein is dan wel klaar; de slagboom is geplaatst en de bijbehorende kabels zijn getrokken, maar de voeding en de bedieningsapparatuur voor de slagboom komen in het restaurant te hangen en die zijn dus nog niet beschikbaar. Hierdoor kan het terrein ’s nachts niet worden afgesloten. Tijdens de bouw van de werkschuur en het restaurant wordt het parkeerterrein gebruikt voor bouwverkeer dat ook weer slecht samengaat met bezoekersverkeer.

Als alles volgens plan verloopt, start de bouw van het restaurant komend najaar. Het ligt in de planning dat dit duurzame gebouw in het najaar 2023 geopend wordt. De exploitant van het restaurant zal vanaf dan het dagelijks toezicht en onderhoud van het parkeerterrein verzorgen.

De bouw van de werkschuur is gestart en deze zal medio oktober 2022 gereed zijn. Stichting Natuurlijke Recreatie realiseert een werkschuur voor de opslag van materialen voor beheer en onderhoud van de natuur en voorzieningen in Nieuw Wulven. De werkschuur is eveneens de uitvalsbasis voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die leer-/werkervaring op gaan doen in het groen (en dagbesteding). Ook gaan van hieruit de educatieve activiteiten van IVN/NME en Milieuwerkgroep Houten starten om zo nog meer mensen te betrekken bij de natuur in Nieuw Wulven.

Stichting Natuurlijke Recreatie is de nieuwe ondernemer in Nieuw Wulven. Zij hebben het plan “Het Nieuwe Bos Wulven” gemaakt. Daarin staat hoe ze van het bos een plek gaan maken voor recreanten van elke leeftijd. De stichting wil horeca en (gratis) recreatieve voorzieningen bieden. Zo kunnen bezoekers op een laagdrempelige, speelse en sportieve manier Nieuw Wulven ontdekken. Daarbij staan cultuur, natuur en de bezoeker centraal.

Ook zorgt de Stichting voor maatschappelijke verbinding. Er komen onder meer leer- en werktrajecten. De Stichting gaat pal naast het speelbos ongeveer 1 hectare ontwikkelen (totale gebied is 106 hectare). De gratis voorzieningen die er komen sluiten aan op het speelbos, de routestructuur en de behoeften uit de regio. Voor een goede bereikbaarheid komt er een afslag vanaf de Rondweg van Houten. Deze afslag ligt tussen de afslag De Weide en de afslag Het Veld. De afslag leidt naar een nieuw aan te leggen parkeerplaats.

Het werk hiervoor start maart 2020 met onder andere het verplaatsen van de jonge bomen langs de Rondweg en op de notenakker van het bos. Omwonenden worden over de werkzaamheden geïnformeerd via de aannemer.

De werkzaamheden zullen naar verwachting tot 15 september 2020 duren. De fietsroute door het Nieuwe Bos Wulven blijft open. De Rondweg zal tijdens de werkzaamheden enkele dagen in een of twee richtingen gesloten worden. Als dat zover is zal dat met borden worden aangegeven en aangekondigd worden in de media.

De verwachting is dat de initiatiefnemer Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven BV binnen enkele maanden de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van het restaurant en de werkplaats in gaat dienen. De procedure voor het verlenen van de vergunning duurt circa twee maanden, daarna kan de bouw starten.

Het bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven is vastgesteld en onherroepelijk en de afslag aan de Rondweg en het parkeerterrein zijn gereed maar kunnen nog niet geopend worden.

  • Bouw werkschuur gereed oktober 2022
  • Omgevingsvergunning restaurant  september 2022
  • Startbouw restaurant feb. 2023.
  • Restaurant gereed sept. /okt  2023