Tekening

Groot onderhoud Baarssloot

De Baarssloot is aan groot onderhoud toe. Het gaat om het gedeelte van de Baarssloot, gelegen tussen de kruisingen met Snoeksloot, vanaf Baarssloot 16, 49 en 38.

Bekijk hier het definitief ontwerp (pdf, 3 MB)

Waarom is groot onderhoud nodig?

Bij groot onderhoud is het doel om het openbare gebied weer op het juiste kwaliteitsniveau te brengen. Het doel is de verbetering van de kwaliteit van dit openbare gebied door een deel van de bestrating en de groenvoorziening te vernieuwen. Hierbij wordt geprobeerd materialen opnieuw te gebruiken voor een duurzamer proces.

De basisinrichting blijft hetzelfde, maar bestaande parkeerplaatsen krijgen waterdoorlatende verharding en het voetpad wordt volledig vernieuwd met nieuwe tegels.

Verwijderen van bomen

Enkele bomen moeten helaas weg. Hun wortels veroorzaken schade aan de verharding en vormen risico's voor de veiligheid. De wortels veroorzaken ook schade aan ondergrondse kabels, leidingen en riolering. Omdat deze schade de komende jaren alleen maar zal verergeren is het verwijderen van deze bomen noodzakelijk.

Nieuwe bomen met wortelschermen worden geplant om toekomstige schade te voorkomen.

Bewonersmiddag

Op 29 september 2023 vond een bijeenkomst plaats waar bewoners de werkzaamheden en het ontwerp bespraken. Ook zijn er enkele huisbezoeken geweest met direct omwonenden. Op basis van hun feedback zijn er wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De uitvoering van het project staat gepland voor januari t/m april 2024. Deze planning is onder voorbehoud. Er zullen twee aannemers actief zijn, de firma Kemp zal het verwijderen van de bomen verzorgen naar verwachting in de 2de week januari 2024. De firma Pauw zal de verdere werkzaamheden verzorgen. De firma Pauw zal per brief huis aan huis zijn contactgegevens nog verspreiden.

Vragen of op de hoogte blijven?

Voor algemene vragen over het project kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente:

Robert-Jan van Cooten
(030) 63 92 611

Mailen kan ook naar gemeentehuis@houten.nl