Ontstenen en vergroenen

Ontstenen en vergroenen van openbaar en particulier terrein is ook een maatregel die helpt om Houten klimaat bestendiger te maken. Het stedelijk gebied is voor de helft in beheer bij de gemeente, de ander helft is van bewoners en bedrijven. Het is daarom erg belangrijk dat bewoners en de gemeente samenwerken bij het groener maken van de woonomgeving. De gemeente streeft naar maximaal 40% verharding in het openbaar gebied, de rest moet groen of water zijn. Ontstenen en vergroenen kan vaak eenvoudig. Zo is bijvoorbeeld op verzoek van bewoners van de Heemcamp verharding rond bomen verwijderd. Bomen krijgen zo meer ruimte om gezond door te groeien en is er minder kans op wortelopdruk en struikelgevaar. Het extra groen versterkt de biodiversiteit in de stad en beperkt hittestress en opwarming in de zomer. Wanneer u mogelijkheden ziet om ook in uw straat verharding om te vormen in groen horen wij dat graag.

Hopelijk ziet u op eigen terrein ook kansen om te ontstenen en te vergroenen. Wanneer u het percentage verharding op eigen terrein onder de 50% brengt haalt de gemeente de overtollige verharding gratis op. Daarnaast verstrekt de gemeente bijdragen bij de aanleg van een “groen dak“ en bij het “afkoppelen van regenwater”.