Parkeerplaatsen bij Vinkingenpoort

Parkeerpleinen in de Poorten

In de wijk de Poorten reconstrueert de gemeente sinds 2020 de parkeerpleinen aan de Eburonenpoort, Tubantenpoort, Saksenpoort, Keltenpoort en Friezenpoort.

De Eburonenpoort, Tubantenpoort en Saksenpoort zijn inmiddels afgerond.

Op maandag 14 augustus 2023 om 7.00 uur start aannemersbedrijf Peek, in opdracht van de gemeente Houten, met de herinrichting van de parkeerplaatsen aan de Keltenpoort t.h.v. de huisnummers 1 - 23.

Ook wordt gewerkt aan de riolering. Dit vindt deels buiten de Keltenpoort plaats, namelijk:

 • aan de zuidkant bij de Vikingenpoort;
 • aan de Friezenpoort tussen Tubantenpoort en parkeereiland Friezenpoort;
 • inrit parkeereiland Friezenpoort.

Zie ook de tekening onder downloads.

Planning

De werkzaamheden duren aaneengesloten tot en met vrijdag 6 oktober 2023, onvoorziene omstandigheden daargelaten (zie ook de planning onder downloads). De bomen en beplanting zullen kort daarop worden geplant. Direct aanwonenden worden daar nog nader over geïnformeerd.

Waarom?

Op de parkeerpleinen van de Eburonenpoort, Keltenpoort, Tubantenpoort, Saksenpoort en Friezenpoort zien we de volgende aandachtspunten:

 • de pleinen zijn erg stenig en het regenwater wordt afgevoerd naar de riolering. Wij zien kansen om het regenwater van het riool af te koppelen;
 • de bomen groeien matig door de slechte ondergrond en veroorzaken schade aan de bestrating;
 • automobilisten moeten tegen een verhoogde band oprijden om te kunnen parkeren. Dit is niet gebruiksvriendelijk;
 • Er ontbreekt een parkeervakindeling. De beperkte parkeerruimte wordt daardoor niet altijd optimaal benut.

Reconstructie van de parkeerpleinen duurt meerdere jaren. De gemeente probeert ieder jaar een van de pleinen te doen. De volgorde daarbij is:

 1. Eburonenpoort (2020; afgerond)
 2. Tubantenpoort (2021; afgerond)
 3. Saksenpoort (2022; afgerond)
 4. Keltenpoort (2023; start 14 augustus 2023)
 5. Friezenpoort (2024)

Het gaat om een voorlopige planning. Als er een aanleiding is om een andere volgorde aan te houden, dan zullen we u daar tijdig en per plein over informeren.

Veranderingen

De gemeente wil de pleinen opnieuw inrichten. Op de pleinen zal het volgende veranderen:

 • De parkeervakken worden uitgevoerd in waterdoorlatende verharding. Hierdoor kan regenwater in de bodem zakken en wordt het riool minder belast. Ook worden de pleinen in het midden wat lager aangelegd dan aan de randen. Hierdoor kan het regenwater bij extreme buien tijdelijk worden opgevangen.
 • De huidige bomen worden gekapt. In de nieuwe situatie komen minder bomen terug, maar deze krijgen wel meer ruimte. Ook ontstaat er ruimte voor beplanting.
 • De parkeervakken worden op gelijk niveau met de straat aangelegd.
 • Er komt een duidelijke indeling in parkeervakken.

Aan de weg om de parkeerpleinen heen verandert niets.

Zo kunt u met uw telefoon of tablet zien hoe het project vordert en blijft u op de hoogte van de dagelijkse stand van zaken. Om het project te volgen doorloopt u de volgende stappen:

 1. Download de gratis BouwApp in de appstore (Google, Apple of Windows)
 2. Open de app, ga naar ‘Zoek project’
 3. Selecteer het project
 4. Klik op 'Toevoegen aan favorieten'
1