Parkeerplaatsen bij Vinkingenpoort

Parkeerpleinen in de Poorten

In de wijk de Poorten reconstrueert de gemeente sinds 2020 de parkeerpleinen aan de Eburonenpoort, Tubantenpoort, Saksenpoort, Keltenpoort en Friezenpoort. De Eburonenpoort, Tubantenpoort en Saksenpoort zijn inmiddels afgerond. In 2023 start de reconstructie van de Keltenpoort.

De werkzaamheden starten onder voorbehoud na de zomervakantie. De bomen en beplanting zullen in het najaar worden geplant, waarschijnlijk in november/december. Direct aanwonenden worden daar nog nader over geïnformeerd.

Waarom?

Op de parkeerpleinen van de Eburonenpoort, Keltenpoort, Tubantenpoort, Saksenpoort en de Friezenpoort zien we de volgende aandachtspunten:

 • De pleinen zijn erg stenig en het regenwater wordt afgevoerd naar de riolering. Wij zien kansen om het regenwater van het riool af te koppelen
 • De bomen groeien matig door de slechte ondergrond en veroorzaken schade aan de bestrating
 • Automobilisten moeten tegen een verhoogde band oprijden om te kunnen parkeren. Dit is niet gebruiksvriendelijk
 • Er ontbreekt een parkeervakindeling. De beperkte parkeerruimte wordt daardoor niet altijd optimaal benut. 

Eerder is al aangegeven dat de reconstructie meerdere jaren in beslag zal nemen. De gemeente probeert ieder jaar een van de pleinen te doen. De volgorde daarbij is:

 1. Eburonenpoort (2020; afgerond)
 2. Tubantenpoort (2021; afgerond)
 3. Saksenpoort (2022; start 15 augustus)
 4. Keltenpoort (2023)
 5. Friezenpoort (2024)

Het gaat om een voorlopige planning. Als er een aanleiding is om een andere volgorde aan te houden, dan zullen we u daar tijdig en per plein over informeren.

Veranderingen

De gemeente wil de pleinen opnieuw inrichten. Op de pleinen zal het volgende veranderen:

 • De parkeervakken worden uitgevoerd in waterdoorlatende verharding. Hierdoor kan regenwater in de bodem zakken en wordt het riool minder belast. Ook worden de pleinen in het midden wat lager aangelegd dan aan de randen. Hierdoor kan het regenwater bij extreme buien tijdelijk worden opgevangen.
 • De huidige bomen worden gekapt. In de nieuwe situatie komen minder bomen terug, maar deze krijgen wel meer ruimte. Ook ontstaat er ruimte voor beplanting.
 • De parkeervakken worden op gelijk niveau met de straat aangelegd.
 • Er komt een duidelijke indeling in parkeervakken.

Aan de weg om de parkeerpleinen heen verandert niets.

Zo kunt u met uw telefoon of tablet zien hoe het project vordert en blijft u op de hoogte van de dagelijkse stand van zaken. Om het project te volgen doorloopt u de volgende stappen:

 1. Download de gratis BouwApp in de appstore (Google, Apple of Windows)
 2. Ga naar ‘Zoek project’
 3. Selecteer het project
 4. Klik op Toevoegen aan favorieten