Tijdelijke huisvesting Essenkade 2

Informatie:

Locatie Essenkade gaat niet door

College gaat op zoek naar andere plek. Lees hier meer.

 

Tijdelijke huisvesting Essenkade 2

De gemeente wil een ander gebruik geven aan Essenkade 2 (vroeger de plek van het Utrechts Nieuwsblad). Het gaat om de lege gebouwen en een deel van het parkeerterrein.

Deze plek biedt mogelijkheden voor:

  • Huisvesting voor maximaal 100 kansrijke vluchtelingen 
  • Onderdak van maatschappelijke organisaties (zoals KrachtFabriek, Voedselbank, Doorgeefluik)
  • Huisvesting van ongeveer 150 mensen (Houtense spoedzoekers, jongeren, statushouders, arbeidsmigranten)
  • Tijdelijk gebruik voor maximaal 15 jaar 

Hiermee wil de gemeente voorzien in de behoefte aan opvangplekken en ook onderdak geven aan andere doelgroepen.

De gemeenteraad stemde in mei 2022 in met de uitgangspunten voor een plan.

De komende maanden gaan we samen met de directe omgeving en andere geïnteresseerden aan de slag om van Essenkade 2 een betekenisvolle plek te maken. Voor bewoners, maatschappelijke organisaties, de buurt en de rest van Houten. 

U kunt actief meedoen via bijvoorbeeld een klankbordgroep voor inwoners of ondernemers, het bezoeken van een inloopbijeenkomst of meedenken via ons digitale platform Houten praat mee.

Als er een uitgewerkt plan ligt, neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Denk mee met de Essenkade!

Houten praat mee is een online platform voor iedereen in de gemeente Houten. Er is ruimte voor ideeën,  vragen en gesprekken. Het is een van de manieren waarop de gemeente inwoners betrekt bij de uitwerking van een plan voor Essenkade 2.