Klankbordgroep Essenkade

Er was veel belangstelling om mee te denken in de klankbordgroep voor de uitwerking van Essenkade 2. Op onze oproep reageerden 49 inwoners/ondernemers. Daarom is er geloot. Zo hebben wij een brede en gevarieerde groep kunnen samenstellen. Hierna leest u meer informatie over de werkwijze van de  klankbordgroep. 

De gemeente wil het perspectief van bewoners en ondernemers nadrukkelijk meenemen in de uitwerking van een plan voor Essenkade 2. Dat doen we onder andere via een klankbordgroep. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden om uw ideeën of mening kenbaar te maken. Bijvoorbeeld via het participatieplatform ‘Houten praat mee’ of inloopbijeenkomsten.

Er was veel belangstelling om mee te denken in de klankbordgroep. Er waren 49 aanmeldingen. Daarom is er geloot. Zo hebben wij een brede en gevarieerde groep kunnen samenstellen. De volgende inwoners en ondernemers zitten in de klankbordgroep:

 • Bianca van den Berg (Campen)
 • Tom Prosman (Campen)
 • Geert Gerritse (Borchen)
 • Gieneke Holland (Borchen)
 • Simon Wienke (Gaarden)
 • Wil Holland (Gaarden)
 • Suzan Schalkx-van Lierop (ondernemer Kaden)
 • Cees den Hertog (ondernemer Kaden)
 • Johan van der Veer (Oud Wulfseweg e.o.)
 • Sunita Chote (overig Houten)

Jesse Bussemaker begeleidt de groep als onafhankelijk voorzitter. 

De deelnemers van de klankbordgroep kunnen:

 • meedenken over inhoud en proces rondom de ontwikkeling van Essenkade 2;
 • kennis, ervaringen, wensen, zorgen vanuit hun buurt/omgeving/organisatie of andere delen van Houten inbrengen.

De klankbordgroep staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, Jesse Bussemaker. De klankbordgroep wordt geraadpleegd over bijvoorbeeld kansen, zorgen, oplossingen en aanpak. Deelnemers kunnen ook zelf ideeën aandragen om het plan te verbeteren. Zij nemen deel op persoonlijke titel. 

De verslagen van de bijeenkomsten zijn openbaar en zetten wij op deze projectwebsite.

De leden van de klankbordgroep zijn actieve deelnemers en hebben voldoende tijd voor voorbereiding en een actieve bijdrage aan de bijeenkomsten. Zij:

 • nemen deel op persoonlijke titel;
 • kunnen uitstijgen boven hun persoonlijke belang en hebben ook oog voor andere perspectieven en het algemeen belang;
 • zijn gemotiveerd om het proces tot een goed eind te brengen.

Een vlotte en zorgvuldige uitwerking van een plan voor Essenkade 2 is belangrijk omdat er een groot gebrek aan opvangplekken voor vluchtelingen is en grote woningnood onder spoedzoekers, jongeren en statushouders. Daarom vragen wij van de klankbordgroepenleden een actieve deelname.

Wij verwachten drie klankbordbijeenkomsten te organiseren om tot aanbevelingen voor een inrichtingsplan en plan van aanpak communitybuilding te komen. Dit betekent een gemiddelde tijdsbesteding tussen de 14 en 24 uur.

De klankbordgroep komt drie keer bij elkaar in het najaar van 2022. De verslagen van de bijeenkomsten zijn openbaar en publiceren wij ook op deze website en op www.houtenpraatmee.nl

1