Laatste nieuws

Tijdelijke huisvesting Essenkade 2 gaat niet door

De initiatiefnemers van de tijdelijke ontwikkeling van Essenkade 2 concluderen na intensief overleg met de eigenaar dat ze helaas op zoek moeten naar een andere locatie. Er zijn voor de gemeente, woningcorporatie Woonin, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de provincie als initiatiefnemers te veel en toenemende financiele risico’s om op deze plek het plan te realiseren voor tijdelijke huisvesting voor 150 woningzoekenden, 100 asielzoekers en Houtense maatschappelijke organisaties. En dat vinden we jammer.

Maximale inzet

De gemeente, Woonin, COA en de provincie hebben zich maximaal ingezet om de tijdelijke ontwikkeling op Essenkade 2 van de grond te krijgen in samenspraak met de eigenaar. Er zijn steeds kleine stapjes vooruitgezet en in januari van dit jaar leek de businesscase rond te zijn. Het college van burgemeester en wethouders meldde toen dat er nog serieuze risico’s waren op het niet doorgaan van het plan. Helaas zijn deze nu werkelijkheid geworden. De initiatiefnemers concluderen nu tot hun teleurstelling dat onder aan de streep de financiele risico's te groot zijn.

De gemeente heeft verregaande betrokkenheid getoond om de kans op een haalbaar project te vergroten door het hoofdhuurderschap en de regie van de verdere ontwikkeling op zich te nemen. Ook was extra geld uitgetrokken als bijdrage in de sloop van het bestaande kantoorgebouw. Daarnaast zijn door de gemeente fondsen en subsidies binnengehaald. Nog meer inzet vinden de initiatiefnemers niet verantwoord in een toch al krappe businesscase. De conclusie is nu te stoppen met de verdere ontwikkeling op Essenkade 2 en dit belangrijke plan op een andere locatie voort te zetten.

Goed plan, maar financiele risico’s te groot

Wethouder Sander Bos: "Dit is een flinke domper, maar we laten ons niet uit het veld slaan. Het plan is goed, maar de financiele en toenemende risico’s op deze plek zijn helaas toch te groot gebleken. Na overleg met de mede-initiatiefnemers heeft de gemeente besloten de regie nu naar zich toe te trekken om de kans van slagen op een andere plek zo groot mogelijk te maken.
We beseffen dat het ook een teleurstelling is voor de betrokken maatschappelijke partijen, de klankbordgroep en andere inwoners die veel energie in dit plan hebben gestoken. Het college blijft zich verantwoordelijk voelen voor een oplossing van de grote maatschappelijke nood op het gebied van huisvesting van woningzoekenden en vluchtelingen. Alle opgedane kennis, ervaring en inzet, ook vanuit de samenleving, nemen we mee in de zoektocht naar een andere plek in Houten voor deze huisvesting.“

Voortgang

De gemeenteraad is op dinsdag 21 maart jl. informeel op de hoogte gebracht. Op korte termijn worden de betrokken maatschappelijke organisaties, de klankbordgroep en andere belanghebbenden geïnformeerd.De formele besluitvorming om te stoppen met Essenkade 2 en om op zoek te gaan naar een andere plek volgt op korte termijn. Het onderzoek naar alternatieve locaties is inmiddels gestart.