Nieuwbouwwijk De Kiem van Houten

Woonwijk de Grassen Noord - De Kiem van Houten

Houten krijgt er een nieuwe wijk bij: De Grassen Noord. Deze wijk ligt tussen de wijken De Tuinen en Castellum en heet nu nog “De Kiem van Houten”. De wijk wordt straks een onderdeel van De Grassen. Er komen in totaal 308 woningen die duurzaam en Nul Op de Meter (gasloos) zijn, waaronder ook een appartementencomplex van 92 sociale huurwoningen van Viveste. Een aantal woningen wordt levensloopbestendig met een lift naar keuze. Het openbaar terrein wordt klimaatbestendig ingericht, waarbij rekening gehouden wordt met voldoende waterberging en een goede biodiversiteit. 

De bouw van de wijk vordert gestaag. De laatste woningen zijn in aanbouw. De verwachting is dat de hele wijk eind 2023/begin 2024 gereed is. Daarna wordt de bouwweg ten zuiden van Castellum opgeruimd.