Verkeersmaatregelen Provincialeweg in Schalkwijk

De reconstructie van de Provincialeweg is afgerond. Om de weg verkeersveiliger te maken, heeft de gemeente enkele verkeersmaatregelen genomen. Aanvullend op het oorspronkelijke ontwerp hebben we, op verzoek van bewoners, een fietsdoorsteek gemaakt vanaf de Jhr. Ramweg richting de Provincialeweg.

Het ontwerp

De maatregelen betreffen een aantal relatief kleine ingrepen om de situatie duidelijker te maken, de snelheid te verlagen en daarmee het gevoel van verkeersveiligheid te vergroten, zoals o.a.:

  • Duidelijke markering van de begrenzingen van de 30km-zone
  • Duidelijke markering van de komgrenzen
  • Duidelijkere en robuustere inrichting van de 30km-zone met 1,7 m brede fietssuggestiestroken aan weerszijden van de weg.
  • Duidelijkere markering van de in/uitrit bij pand Pannenkoek

Naast deze verkeersmaatregelen gaat de gemeente ook de asfaltconstructie vervangen.

De ontwerptekening vindt u onder downloads op deze pagina. Let op: de tekening bestaat uit drie bladzijden.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Utrecht in het kader van de verordening Mobiliteit.