Route 3

U doorloopt route 3 als u een initiatief heeft met veel impact op de omgeving. Bij route 3 werkt u een uitgebreide participatieaanpak uit. Hiervoor bieden we een invulbaar stappenplan aan dat bestaat uit 2 delen. Deel 1 bevat de verkennende fase en deel 2 de ontwikkelfase.

Als u een initiatief heeft die hoort in route 3 ondersteunt de gemeente u. Denk daarbij aan toegang naar een adviseur binnen de gemeente voor vragen en advies. Ook kunt u gebruik maken van de plantafel/omgevingstafel. In fase 2 kunt u ook samenwerken met een adviseur van de gemeente.

Deel 1. Participatie in de verkenningsfase

Voor deel 1 maakt u een participatieaanpak. Het doel is om meningen te op te halen van belanghebbenden. Waar mogelijk biedt u hen de ruimte om mee te denken en mee te praten over uw initiatief. De informatie die u op heeft opgehaald legt u vast in het participatielogboek.

Deze uitkomsten bespreekt u aan de plantafel/omgevingstafel van de gemeente. Hier krijgt u een advies voor het vervolg. Soms kan het voorkomen dat u het advies krijgt om uw plan te presenteren aan het college en/of de gemeenteraad. Als het initiatief akkoord is bevonden start u fase 2.

Deel 2. Participatie in de ontwikkelfase

Voor deel 2 maakt u opnieuw een participatieaanpak. In deze fase haalt u ook weer ideeën op en bezwaren bij de belanghebbenden. En werkt u aan manieren om daaraan tegemoet te komen. Wat u heeft opgehaald bij de belanghebbenden legt u vast in het participatielogboek. Ook voegt u het definitieve ontwerp van uw initiatief hieraan toe.