Antwoorden op veel gestelde vragen

Na afloop van de bijeenkomst Comfortabel wonen voor jonge senioren konden de deelnemers vragen en opmerkingen achterlaten met behulp van post-its op flappen. Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen en opmerkingen (pdf, 476 KB)

Huren

Huurprijzen en inkomensgrenzen

 • Inkomensvoorwaarden Woningnet.nl
 • Inkomensgrenzen zijn hard, maar worden ieder jaar aangepast.
 • Als u huurt en uw actuele inkomen is hoger dan de inkomensgrens voor sociale huur, dan mag u blijven wonen, maar u kunt niet verhuizen naar een andere sociale huurwoning.
 • Om van een eigen woning naar een huurwoning (van de woningcorporatie) te verhuizen gelden bovengenoemde inkomensvoorwaarden. Vermogen telt niet mee bij de toetsing. Inschrijving bij Woningnet Regio Utrecht is voorwaarde.
 • Voor middenhuur en hoger zie ook:

Veranderend inkomen

 • Als het actuele inkomen lager geworden is, dan geldt dat bij toewijzing sociale huurwoning. Op toekomstig inkomen mag Woonin/Woningnet van de overheid niet toetsen, omdat niet zeker is of dat ook echt gerealiseerd zal worden.

Van Groot naar Beter

Urgentie

Aanpassingen in huurwoningen

Linde-oord

Groepswonen

 • Er zijn drie locaties voor groepswonen voor huurders van 55+: Dorpserf, Leestaete en de Dassenburg. Er gelden leeftijdsgrenzen en een motivatiegesprek.
 • In Houten zijn (nog) geen vormen van gemengd wonen voor huurders.
 • Er zijn plannen in ontwikkeling voor Beverakker 19. In de startnotitie staat dat het gaat om: Minimaal 60% sociale huur (appartementen) in ieder geval geschikt voor senioren (WMO-proof) maar ook voor starters; 40% middenhuur of sociale koop (appartementen) in ieder geval geschikt voor senioren (conform programma van eisen WMO proof) maar ook voor starters. Zie ook Planning project beverakker

Bouwplannen

 • Aan de Molen 1-17 worden 109 huurappartementen gebouwd: Informatie vindt u hier en op de website van Wonam 
 • In Schalkwijk zal o.m. aan de Pothuizerweg 4 gebouwd worden. Daaronder twee zgn. comfortwoningen met alle voorzieningen op de begane grond.
 • Ook in ’t Goy zal gebouwd worden: project Kerkzicht 't Goy 

Kijk voor recente ontwikkelingen op de pagina: Houten in ontwikkeling

Woonvormen

Knarrenhof Houten

 • Geen nieuws? De koepelorganisatie Knarrenhof schrijft op haar website: Qua communicatie sturen we u alleen een e-mail, uitnodiging of enquête toe als er in uw voorkeursgemeente een project is met zicht op een locatie. Als u staat ingeschreven voor een gemeente waar geen zicht is op een locatie, dan ontvangt u van ons, naast de landelijke nieuwsbrief, geen mails!
  In Houten is nog geen zicht op een locatie.
 • In het collegeprogramma 2022-2026 heeft het college zich uitgesproken voor Knarrenhofjes / seniorenhofjes. Er zijn nog geen concrete locaties op plannen.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – initiatieven in Houten

Tiny houses

 • In de Woonvisie 2021-2030 is het volgende opgenomen over tiny houses: Wat betreft ‘tiny houses’ zien wij geringe kansen vanwege schaarse en dure grond. Om toch enige realisatie van deze woonvorm mogelijk te maken, geven wij in de verschillende toekomstige startnotities de ontwerpopgave hier voor mee. Om geen onrealistische verwachtingen te wekken verwachten wij dat dit in totaal mogelijk om 15 a 20 woningen kan gaan. Mogelijk zijn er kansen in (de nabijheid van) de kleine kernen.

Kangoeroewoningen

 • In de Woonvisie 2021-2030 is het volgende opgenomen over kangoeroewoningen: Het stimuleren van creatieve oplossingen, zoals woningen met aanleun- of kangoeroe-woningen waar ook kinderen kunnen wonen.
  Op dit moment zijn er geen kangoeroewoningen in Houten.

Mantelzorgwoningen

1