Informatie comfortabel wonen

Bent u op zoek naar meer informatie over comfortabel wonen? U vindt hier nuttige informatie over bijeenkomsten, media. Ook vind u hier de vragen en antwoorden over het project comfortabel wonen.

Bijeenkomsten

Op 16 maart 2023 is een informatiebijeenkomst Comfortabel wonen voor jonge senioren gehouden. De bijeenkomst had als doel senioren aan het denken te zetten over levensloopbestendig wonen, bewustwording te creëren en uit te nodigen tot eerste acties.

 1. Openingswoord (pdf, 65 KB)
  (Rosa Molenaar, wethouder volkshuisvesting en ouderenzorg)
 2. Mentimeter vragen ronde 1 (pdf, 2 MB)
  (dagvoorzitter)
 3. Waarom zou u nadenken over uw woontoekomst? (pdf, 5 MB)
  (Daniëlle Harkes, deskundige wonen/ouderen/zorg)
 4. Wat komt er kijken bij een verbouwing? Vergunningverlening (pdf, 994 KB)
  (Derk Wieringa, vergunningverlener gemeente Houten)
 5. Huren voor 55-plussers (pdf, 3 MB)
  (Loes Bastiaanssen, woningcorporatie Woonin)
 6. Lancering webpagina Comfortabel wonen (pdf, 1 MB)
  Mentimeter vragen ronde 2 (pdf, 553 KB)
   (dagvoorzitter)
 7. Na afloop konden de deelnemers vragen en opmerkingen achterlaten met behulp van post-its op flappen. (pdf, 476 KB)

Vragen en Antwoorden

 • Waarom duurt het zo lang voordat er gebouwd gaat worden?
  Voordat een nieuwe woonwijk staat moeten veel zaken worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken op het gebied van mobiliteit, archeologie, geluid, flora en fauna. Ook gebeurt de ontwikkeling van bouwplannen altijd in samenspraak met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Zo werken we stap voor stap toe naar een definitief bouwplan. Voor grote bouwprojecten geldt dat de periode van idee tot woonwijk tussen de 7 en 10 jaar duurt.  In de meeste gevallen stelt de gemeenteraad de bouwplannen vast.

 • Als de gemeente zelf geen grond heeft, hoe kan de gemeente dan sturen op het bouwen van  woningen voor senioren?
  De gemeente maakt plannen voor alle gebieden waar we willen gaan bouwen, in deze plannen denken we ook na over doelgroepen zoals senioren.  Als de grond niet van ons is gebruiken we deze plannen gebruiken we om samen met een  ontwikkelende partij afspraken te maken. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan levensloopbestendig bouwen, maar ook aan betaalbaarheid.

 • Wanneer wordt er voor senioren gebouwd?
  In de gemeentelijke woonvisie staat dat  tot 2040 4.750 woningen  worden gebouwd, waarvan het merendeel levensloopbestendig en betaalbaar moet zijn. Dat houdt in dat de woningen gelijkvloers en traploos te bereiken zijn. We starten met het maken van plannen voor 500 woningen op en rond de Molenzoom,  de Slinger en het kantoor van woningcorporatie Woonin (oude naam van Viveste).

 • Waar wordt  de komende jaren voor senioren gebouwd?
  Op de site https://www.houten.nl/houten-in-ontwikkeling/bouwprojecten kunt u lezen welke woningbouwprojecten in de planning staan. Zodra er meer duidelijk is over invulling van het woningbouwplan, zal dat daar te lezen zijn.

Huurprijzen en inkomensgrenzen

 • Inkomensvoorwaarden Woningnetregioutrecht.nl
 • Inkomensgrenzen zijn hard, maar worden ieder jaar aangepast.
 • Als u huurt en uw actuele inkomen is hoger dan de inkomensgrens voor sociale huur, dan mag u blijven wonen, maar u kunt niet verhuizen naar een andere sociale huurwoning.
 • Om van een eigen woning naar een huurwoning (van de woningcorporatie) te verhuizen gelden bovengenoemde inkomensvoorwaarden. Vermogen telt niet mee bij de toetsing. Inschrijving bij Woningnet Regio Utrecht is voorwaarde.
 • Voor middenhuur en hoger zie ook:

Veranderend inkomen

 • Als het actuele inkomen lager geworden is, dan geldt dat bij toewijzing sociale huurwoning. Op toekomstig inkomen mag Woonin/Woningnet van de overheid niet toetsen, omdat niet zeker is of dat ook echt gerealiseerd zal worden.

Van Groot naar Beter

Urgentie

Aanpassingen in huurwoningen

Linde-oord

Groepswonen

 • Er zijn drie locaties voor groepswonen voor huurders van 55+: Dorpserf, Leestaete en de Dassenburg. Er gelden leeftijdsgrenzen en een motivatiegesprek.
 • In Houten zijn (nog) geen vormen van gemengd wonen voor huurders.
 • Er zijn plannen in ontwikkeling voor Beverakker 19. In de startnotitie staat dat het gaat om: Minimaal 60% sociale huur (appartementen) in ieder geval geschikt voor senioren (WMO-proof) maar ook voor starters; 40% middenhuur of sociale koop (appartementen) in ieder geval geschikt voor senioren (conform programma van eisen WMO proof) maar ook voor starters.

Bouwplannen

 • Aan de Molen 1-17 worden 109 huurappartementen gebouwd: Informatie over project Luno op hureninluno.nl.
 • In Schalkwijk zal o.m. aan de Pothuizerweg 4 gebouwd worden. Daaronder twee zgn. comfortwoningen met alle voorzieningen op de begane grond.
 • Ook in ’t Goy zal gebouwd worden: project Kerkzicht 't Goy 

Kijk voor recente ontwikkelingen op de pagina: Houten in ontwikkeling

Knarrenhof Houten

 • Geen nieuws? De koepelorganisatie Knarrenhof schrijft op haar website: Qua communicatie sturen we u alleen een e-mail, uitnodiging of enquête toe als er in uw voorkeursgemeente een project is met zicht op een locatie. Als u staat ingeschreven voor een gemeente waar geen zicht is op een locatie, dan ontvangt u van ons, naast de landelijke nieuwsbrief, geen mails!
  In Houten is nog geen zicht op een locatie.
 • In het collegeprogramma 2022-2026 heeft het college zich uitgesproken voor Knarrenhofjes / seniorenhofjes. Er zijn nog geen concrete locaties op plannen.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – initiatieven in Houten

Tiny houses

 • In de Woonvisie 2021-2030 is het volgende opgenomen over tiny houses: Wat betreft ‘tiny houses’ zien wij geringe kansen vanwege schaarse en dure grond. Om toch enige realisatie van deze woonvorm mogelijk te maken, geven wij in de verschillende toekomstige startnotities de ontwerpopgave hier voor mee. Om geen onrealistische verwachtingen te wekken verwachten wij dat dit in totaal mogelijk om 15 a 20 woningen kan gaan. Mogelijk zijn er kansen in (de nabijheid van) de kleine kernen.

Kangoeroewoningen

 • In de Woonvisie 2021-2030 is het volgende opgenomen over kangoeroewoningen: Het stimuleren van creatieve oplossingen, zoals woningen met aanleun- of kangoeroe-woningen waar ook kinderen kunnen wonen.
  Op dit moment zijn er geen kangoeroewoningen in Houten.

Mantelzorgwoningen

In de media