Terugblik Informatiebijeenkomst 16 maart jl.

Op 16 maart 2023 is een informatiebijeenkomst Comfortabel wonen voor jonge senioren gehouden. De bijeenkomst had als doel senioren aan het denken te zetten over levensloopbestendig wonen, bewustwording te creëren en uit te nodigen tot eerste acties.

Het programma was als volgt:

De presentaties bij elk agendapunt kunt u hier downloaden.

Introductie
(dagvoorzitter)

 1. Openingswoord (pdf, 65 KB)
  (Rosa Molenaar, wethouder volkshuisvesting en ouderenzorg)
 2. Mentimeter vragen ronde 1 (pdf, 2 MB)
  (dagvoorzitter)
 3. Waarom zou u nadenken over uw woontoekomst? (pdf, 5 MB)
  (Daniëlle Harkes, deskundige wonen/ouderen/zorg)
 4. Wat komt er kijken bij een verbouwing? Vergunningverlening (pdf, 994 KB)
  (Derk Wieringa, vergunningverlener gemeente Houten)
 5. Huren voor 55-plussers (pdf, 3 MB)
  (Loes Bastiaanssen, woningcorporatie Woonin)
 6. Lancering webpagina Comfortabel wonen (pdf, 1 MB)
  Mentimeter vragen ronde 2 (pdf, 553 KB)
   (dagvoorzitter)
 7. Na afloop konden de deelnemers vragen en opmerkingen achterlaten met behulp van post-its op flappen. (pdf, 476 KB)

Vragen en antwoorden

Naar aanleiding van de informatiemiddag zijn de volgende vragen naar voren gekomen:

 • Waarom duurt het zo lang voordat er gebouwd gaat worden?
  Voordat een nieuwe woonwijk staat moeten veel zaken worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken op het gebied van mobiliteit, archeologie, geluid, flora en fauna. Ook gebeurt de ontwikkeling van bouwplannen altijd in samenspraak met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Zo werken we stap voor stap toe naar een definitief bouwplan. Voor grote bouwprojecten geldt dat de periode van idee tot woonwijk tussen de 7 en 10 jaar duurt.  In de meeste gevallen stelt de gemeenteraad de bouwplannen vast.

 • Als de gemeente zelf geen grond heeft, hoe kan de gemeente dan sturen op het bouwen van  woningen voor senioren?
  De gemeente maakt plannen voor alle gebieden waar we willen gaan bouwen, in deze plannen denken we ook na over doelgroepen zoals senioren.  Als de grond niet van ons is gebruiken we deze plannen gebruiken we om samen met een  ontwikkelende partij afspraken te maken. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan levensloopbestendig bouwen, maar ook aan betaalbaarheid.

 • Wanneer wordt er voor senioren gebouwd?
  In de gemeentelijke woonvisie staat dat  tot 2040 4.750 woningen  worden gebouwd, waarvan het merendeel levensloopbestendig en betaalbaar moet zijn. Dat houdt in dat de woningen gelijkvloers en traploos te bereiken zijn. We starten met het maken van plannen voor 500 woningen op en rond de Molenzoom,  de Slinger en het kantoor van woningcorporatie Woonin (oude naam van Viveste).

 • Waar wordt  de komende jaren voor senioren gebouwd?
  Op de site https://www.houten.nl/houten-in-ontwikkeling/bouwprojecten kunt u lezen welke woningbouwprojecten in de planning staan. Zodra er meer duidelijk is over invulling van het woningbouwplan, zal dat daar te lezen zijn.